Gina Tricot lanserar spårbar och transparent kollektion

Går det att tillverka kläder med total spårbarhet och transparens i Sverige? Med kollektionen The Transparency Project, som initierats av Science Park Borås och Automation Region tillsammans med Gina Tricot och Paper Tale genom projektet Mikrofabriker, har möjligheterna undersökts med mycket goda resultat. Nu lanseras kollektionen bestående av fem plagg med total spårbarhet på Gina Tricots Webb.

Via ett NFC-chip, en slags tagg för närfältskommunikation, som bland annat används i passerkort, som sitter i varje plagg, går det att följa plaggets hela resa och se det ekologiska, ekonomiska och sociala fotavtrycket med hjälp av en app. Detta på ett överskådligt och användarvänligt sätt.

– Genom arbetet med The Transparency Project har vi fått ett verktyg och ”know how” om hur vi på Gina Tricot kan implementera transparens i framtida värdekedjor i större skala.
Det är ett ”key” för oss framåt, säger Emma Garrote Fredman, Global Production & Sustainability Manager på Gina Tricot.

Med start hösten 2020 började projektgruppen i projektet Mikrofabriker att arbeta med idén om att med hjälp av automation kunna skapa en helt transparent modekollektion. Genom kontakt med PaperTale, ett start up-företag från Malmö som erbjuder blockchain-teknologi (en databas som sparar och spårar information) för att spåra alla moment i klädproduktion, tog ett delprojekt form. Gina Tricot visade tidigt intresse för projektet och genom att sammanföra dessa två företag skapades kollektionen The Transparency Project. Samtliga plagg är sydda hos XV Production i Borås, ett stenkast från Gina Tricots huvudkontor. I sömnadsproduktionen användes sensorer för att mäta energiåtgång för varje unikt plagg och all energiförbrukning för anläggningen och personalen.

– Det finns en generell uppfattning i textilindustrin att det är komplicerat med transparens bortom Tier 2 (produktion av tyger och tillbehör) och en utmaning att komma bortom råvara. Det ville vi motbevisa med kollektionen The Transparency Project, säger Jonas Larsson, initiativtagare till projektet Mikrofabriker och forskare på Textilhögskolan i Borås.

Science Park Borås och Automation Region vill genom projektet pusha gränserna för transparens, även utifrån det sociala
perspektivet, där tekniken används för att synliggöra människorna i produktionen. En viktig aspekt är ta vidare lärdomarna från arbetet till andra branscher – att kunna följa hela värdekedjan utifrån ett hållbart perspektiv och att kunna skala upp dessa lärdomar.

Om Mikrofabriker

Projektet Mikrofabriker undersöker om det med hjälp av automation, det vill säga robotik, digitalisering och annan teknologi, går att skapa lönsam och småskalig textil produktion i Sverige.  Projektet drivs av Science Park Borås och Automation Region och är finansierat av Tillväxtverket, Vinnova, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Högskolan i Borås och ACG Nyström.

Läs mer

Läs mer om The Transparency Project

Gå till kollektionen

Text: Ellen Flybäck
Bild: Gina Tricot