Ökad dialog mellan automations- och textilindustrin

Den 7 december besökte projektet Mikrofabriker Västerås, där Automation Region har sin bas men också många både svenska och internationella automationsföretag. Målsättningen med besöket var att starta samtalet mellan automations- och textilindustrin, som är ett av målen med projektet.

Utöver projektgruppen så deltog även Cecilia Tall, generaldirektör på TEKO, Thérese Premler-Andersson, generaldirektör på TMAS (Textile Machinery Association Sweden) och Johanna Wirell, medgrundare och VD till mikrofabriken [a]industri i Göteborg. Även representanter från ABB Robotics medverkade i form av Vera Lucat, Regional Sales Manager.

Dagen inleddes med ett besök på ABB Robotics där en introduktion till ABBs verksamhet gavs och framförallt utvecklingen av robotar och kollaborativa robotar, det vill säga robotar som arbetar tillsammans med människan. Några av de frågeställningar som diskuterades var bland annat hur respektive bransch kan samverka och hur robotar skulle kunna användas i textilindustrin i större omfattning.

Efter lunch så bar det av till produktionsbolaget LDL Media och deras TV-studio i konserthuset i Västerås där samtal mellan automations- och textilbranschen i Sverige ägde rum genom en studioinspelning. Programledare var Erik Valvring från Science Park Borås och Catarina Berglund från Automation Region. Jonas Larsson från Textilhögskolan i Borås höll i panelsamtalet som bjöd på många intressanta åsikter och idéer för hur vi ska kunna automatisera textilbranschen.

Pandemin har accelererat efterfrågan på svensk produktion och flexibel produktion men för att skapa en hållbar och konkurrenskraftig textil tillverkning i Sverige så krävs automation och digitalisering. Under 2022 så kommer dialogen skals upp ytterligare genom att bjuda in till en spännande workshop – mer information kommer i början av nästa år.

Se sändningen i sin helhet här!

Läs mer om Mikrofabriker här!

Text: Ellen Flybäck
Bild: LDL Media