En spårbar, transparent och lokalt producerad modekollektion

CNC tillskärning

Går det att skapa en kollektion med 100 procent transparens i varje enskilt plagg? Tillverkningen av mode består av en mycket komplex värdekedja där komponenter och moment normalt tillhandahålls av flera olika leverantörer. Tillsammans med GinaTricot undersöker nu projektet Mikrofabriker möjligheten att kunna redogöra för ursprunget i så många delar av ett modeplagg som möjligt.

Med hjälp av sensorer mäts exempelvis energiåtgång i realtid i produktionen och information spåras per plagg och skickas till en digital plattform.

Informationsplattformen tillhandahålls av PaperTale och bygger på block chain-teknologi där tyger eller färdiga plagg kan spåras ända tillbaka till bomullsfältet. Med hjälp av PaperTales plattform kommer även informationen kring energiåtgång och direkt miljöbelastning att finnas tillgänglig för GinaTricots kunder.

Via ett chip, som just nu sätts i ”hang-tagen” på plagget,  så kan kunderna se exakt hur mycket energi som gått åt för att tillverka just det plagget. Detta är tillgängligt tillsammans med information från bomullsfältet, tillverkningen av tyget, frakt och alltså produktionen i Sverige.

Kollektionen tillverkas hos XV Production i Borås, en sömnadsfabrik med inriktning på cirkulära och hållbara modeplagg och accessoarer.

Ginatricot vill dessutom ta transparensen till ytterligare en nivå genom att även inkludera den ekonomiska informationen. Genom att redogöra för alla kostnader får kunden en insikt i vad ett modeplagg faktiskt kostar att skapa, från skiss till färdig produkt!

Projektet Mikrofabriker undersöker om man med hjälp av automation, det vill säga robotik, digitalisering och annan teknologi, kan skapa lönsam och småskalig textil produktion i Sverige.

– Det är utmanande men samtidigt riktigt roligt att bryta ny mark genom att få med helheten för ett enskilt plagg från produktion till e-handel med GinaTricot på detta sätt, säger Ellen Flybäck som är en av projektledarna i projektet och som med Mathias Bräck och Jonas Larsson är de som realiserar transparensen tillsammans med GinaTricot.

Projektet drivs av Science Park Borås och Automation Region och är finansierat av Tillväxtverket, Vinnova, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Högskolan i Borås och ACG Nyström.

GinaTricot

XV Production

PaperTale

Kontakt för Projektet Mikrofabriker:

Erik Valvring, innovationsstrateg, Science Park Borås, e-post: erik.valvring@hb.se
Ellen Flybäck, projektledare