1 september: Cirkulär kommun – möjliggörare för återbruk och delning av möbler!

Cirkulär kommun bjuder in till ett webbinarium där ni får ta del av olika lösningar och möjligheter för att skapa cirkulära möbelflöden internt.

Det mest ekonomiskt och miljömässigt fördelaktiga är att använda det vi redan har. Men hur synliggör vi möbelbeståndet och hur kan vi möjliggöra delning mellan verksamheter? Hur löser vi inventering och mellanlagring? Och vilka möbler är egentligen värda att sparas och renoveras?

På marknaden dyker fler olika lösningar och verktyg upp som kan underlätta arbetet med att skapa cirkulära flöden. Under det här webbinariet får ni chans att lyssna och ställa frågor till några av aktörerna som erbjuder dessa cirkulära tjänster.

Efter presentationerna kommer det att finnas möjlighet att dela erfarenheter och diskutera de lösningar och erbjudanden vi fått ta del av.

 

Datum: 1 september
Tid: 9:00 – 11.30

Var: Digitalt via Zoom. Anmäl dig här.

 

Företagspresentationer:

Sajkla
Sajkla är en oberoende plattformsleverantör för hela återbruksmarknaden. De ger kunden möjlighet att styra över vilka leverantörer som ska upphandlas och tillhandahåller underlag för att göra processen effektivare och mer transparent.

Place2place
Place2place är en digital marknadsplats skapad för att tillgängliggöra cirkulär inredning. Genom att koppla samman flera sortiment och skapa cirkulära kollektioner kan slutkunden snabbt och enkelt få en översikt över vad som finns tillgängligt på marknaden.

Off2off
Med en unik expertis inom digitalt verksamhetsstöd för resursoptimering bygger och driftar off2off digitala ekosystem för smart resursanvändning baserat på kundernas befintliga resurser.

Yoozd
Yoozd gör det interna och externa återbruket enkelt och hjälper kommuner att förlänga livet på sin kontorsinredning.  De erbjuder bland annat inventering, värdering och mellanlagring samt hjälper företag att cirkulera möbler internt eller externt.

Myloc Sharing
Det enkla delningsverktyget som låter dig och din verksamhet lägga upp annonser på överflödiga inventarier och tjänster. En delningsekonomi, inte bara i den egna verksamheten, utan även tillsammans med andra verksamheter och kommuner i ert egna nätverk.

Loopfont
Loopfront är en cirkulär plattform för byggmaterial, möbler och interiör. De tar hand om hela processen – från kartläggning, dokumentation och återbruk till samarbeten och rapportering.

Palats
Palats är en digital plattform för cirkulär resurshantering. Med Palats inventeras byggmaterial, möbler och inventarier direkt i mobilen och skapar en digital, sökbar översikt över allt ni redan äger. Därefter kan återbruksprocessen skötas direkt på plattformen och ni kan följa de besparingar ni gör.

 

Diskussioner och erfarenhetsutbyte – endast för kommuner och andra offentliga aktörer.
Vi får möjlighet att diskutera det vi hört och dela erfarenheter mellan varandra.

 

ANMÄL DIG HÄR.

 

Om du har frågor, kontakta Josefine Cataldo josefine.cataldo@hb.se


Nätverket Cirkulär kommun organiseras av Circular Hub via Science Park Borås med stöd av Västra Götalandsregionen, Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund, Göteborgsregionen, Skaraborgs Kommunalförbund och Fyrbodals Kommunalförbund. Arbete sker inom ramen för kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om.