Mikrofabriker

Projektpartners: Smart Textiles vid Science Park Borås, Automation Region vid Mälardalens högskola

Finansiärer: Vinnova, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Högskolan i Borås, ACG Nyström

Tidsram:
2020 – 2023

Mikrofabriker har som syfte att utveckla nya tillverkningsprocesser och affärsmodeller som främjar en hållbar cirkulär ekonomi och leder till nya affärsmöjligheter för berörda sektorer, speciellt etablering av mindre, lokala produktionsenheter och nätverk av sådana som del i ett behovsstyrt produktionskoncept.

Projektmålet är att göra teknik och tillverkningsprocesser för cirkulära och hållbara flöden tillgängliga för fler aktörer och skapa innovativa upplägg för effektiva och hållbara produktionskoncept, såsom mikrofabriker.