Textilindustrins game-changer – innovativ robothand från DO-tank Center prisad

Tänk dig att du slänger ifrån dig din t-shirt på golvet, den landar och blir en oformlig hög av tyg. Du tar upp den för att lägga den på sängen i stället, nu blir det också en liten hög, men den ser inte alls ut som den första högen. Du som har både syn och känsel vet hur du ska greppa för att lyfta upp t-shirten. För en robot är det omöjligt – fram till nu!

Möt studenten Charles Auguste som genom projektet Mikrofabriker i DO-tank Center har utvecklat en robothand som kan hantera textil. Ett examensarbete och en uppfinning som ger honom utmärkelsen Automation Student 2023.

Charles Auguste.

Mode- och textilbranschen är en av världens smutsigaste branscher och står för omkring tio procent av de globala utsläppen. Dessutom är produktionen ohållbar både när det handlar om människa och miljö. Science Park Borås driver flera olika projekt som syftar till förbättring inom dessa områden. Ett exempel är projektet Mikrofabriker som undersöker hur automation kan bidra till hållbarhet inom textilindustrin. Det är inom ramen för det projektet som Charles har gjort sitt examensarbete. Ett exjobb som nu har utsetts till årets bästa inom automationsområdet i tävlingen Automation Student.

– Projektet Mikrofabriker har undersökt hur små, lokala fabriker kan utformas för att kunna flytta produktionen närmare konsumenten, säger Charles. För att lyckas med det på alla plan – ekonomi, hållbarhet och arbetsmiljö – krävs automation. Det är dock näst intill omöjligt för en robot att hantera textil, och det var där jag kom in i bilden. Jag skulle göra det omöjliga möjligt.

Hanterar tyger lika bra som en människa

Charles har läst masterprogrammet i innovation och design vid Mälardalens universitet och han blev klar med utbildningen våren 2023. Under utbildningen har de arbetat mycket med att testa, misslyckas, förbättra och testa igen. I sitt exjobb tog Charles fram en mängd konceptförslag och utifrån dem som verkade mest lovande utvecklade och testade han prototyper. Inspirationen kom från andra branscher, nya teknologier och naturen.

Målet var att få fram en robothand – ett gripdon – som kunde hantera tyg minst lika bra som en människa. Efter mycket experimenterade så kom han fram till att ett gripdon utformat med nålar som greppar tyget fungerade bäst, på det sättet kunde tyget plockas upp, och även streckas ut.

– Det mest förvånande och roliga med exjobbet var att jag kunde motbevisa tidigare forskning som hävdat att det är omöjligt för en robot att hantera tyg utan att ha sönder det, säger Charles. Uppenbarligen så går det, med lite envishet.

Charles berättar att han inte hade någon erfarenhet inom textil- och klädindustrin innan exjobbet och inte riktigt förstod komplexiteten. Han hade inte riktigt förstått hur olika tygers egenskaper kunde vara så vitt skilda, det var ju bara tyg!

– Jag behövde lära mig mycket om materialet och utmana mitt sätt att tänka, säger Charles. Så här i efterhand gav det en extra dimension i arbetet och det kanske var det som bidrog mest till att jag lyckades med uppdraget.

”Kan revolutionera hela klädbranschen”

Gripdonet som Charles har utvecklat är en prototyp som behöver vidareutvecklas innan den kan användas i industrin. Men arbetet är ett lysande exempel som visar på möjligheterna att automatisera klädtillverkning – både till förmån för människa och miljö. Förhoppningen är att gripdonet ska bli en produkt som kan kopplas ihop med andra delar, som exempelvis en automatisk symaskin som kan sy enklare sömmar.

– Automation i klädproduktion kan revolutionera hela textilbranschen, säger Charles. Produktionen kan flyttas närmare konsumenten men också förbättra arbetsmiljön i befintliga produktionsmiljöer. Vi kan minska vårt klimatavtryck och tekniken gör att vi får bättre kontroll och spårbarhet på de kläder som tillverkas.

Efter examen så flyttade Charles tillbaka till sin hemstad Lyon i Frankrike. Han har fått jobb på ett företag som arbetar med produktutveckling och det passar honom som hand i handske. Vid sidan om arbetet jobbar han vidare med gripdonet för att på sikt kunna utveckla en färdig produkt.

Text: Automation Region
Video: Science Park Borås

Om tävlingen Automation Student

För att betona vikten av en stabil återväxt inom automationsområdet arrangerar Automation Region, Svenska Mässan och branschorganisationen Svensk Automation en årlig tävling för bästa automationsrelaterade examensarbete. Utmärkelsen delas ut sedan 2010 och det vinnande bidraget belönas med ett stipendium på 20 000 kronor.

Läs mer hos Automation Region

Läs mer

Om projektet