Textila innovationer visades upp på ITMA

I mitten av juni ställde Science Park Borås ut på ITMA, världens största mässa för textilmaskiner och tillbehör för textil produktion, i Milano. På inbjudan av TMAS, Textile Machinery Association of Sweden, visades innovationer upp från projektet Mikrofabriker och den nationella plattformen Textile & Fashion 2030 i en monter i området för utbildning och innovation.

Mikrofabrikers koncept med en automatiserad remake-maskin drog till sig mycket uppmärksamhet på mässan, med fysiska prover i form av plagg där AI detekterat defekter och sedan föreslagit designåtgärder, men även den digitala tvilling som skapats av mikrofabriken i DO-tank Center. Tillsammans med stark kommunikativ grafik lockade montern många besökare och flera kontakter skapades både nationellt och internationellt.

Science Park Borås monter på ITMA-mässan i Milano, juni 2023.

Remake och innovation i fokus

Den nationella plattformen Textile & Fashion 2030 visade upp exempel på produkter och tjänster för uppgradering av plagg, remake och innovativa material från utställningskonceptet Exposé. Även dessa fick stor uppmärksamhet då Science Park Borås var den enda utställare som fokuserade på förlängningen av livet av redan existerande plagg.

Förutom monter på mässan deltog även personal från Science Park Borås i seminarier och panelsamtal på mässans officiella scen Innovation Xchange samt höll föredrag på ITC:s (International Trade Center) seminarieserie. 

Jonas Larsson, lektor vid Textilhögskolan, modererade samtal på Innovator XChange-scenen.

Mingel med ambassadör

På mässans första dag hölls även ett mingel i Science Park Borås monter tillsammans med TMAS för svenska företag och organisationer, vilket gästades av Sveriges ambassadör i Italien, Jan Björklund. Ambassadören höll ett uppskattat tal och hade under dagen besökt svenska utställare på ITMA.

Jan Björklund, Sveriges ambassadör i Italien, besökte montern under ett mingel med TMAS (Textile Machinery Association of Sweden).

Uppmärksamheten för montern på ITMA solidifierar den positiva utvecklingen av mode- och textilindustrin som Science Park Borås är med och driver. Det internationella sammanhanget gav möjlighet att använda de framtagna koncepten inom både projektet Mikrofabriker och den nationella plattformen som riktmärke och kommunikationsplattform för cirkulära affärsmodeller inom mode och textil.

Text: Ellen Flybäck, projektledare Mikrofabriker
Foto: Christian Naumanen

Läs mer