Alice Bah Kuhnke hyllade högskolans textila spets

EU-parlamentarikern Alice Bah Kuhnke besökte den 1 september Textilhögskolan och Science Park Borås för att diskutera omställningen till en mer hållbar modeindustri.

Alice Bah Kunhke, som representerar Miljöpartiet i Europarlamentet, har ett långtgående intresse för textil- och modeindustrin. Med kommande förändringar i EU-lagstiftningen kring textilt avfall och utsortering kommer nya hållbarhetskrav ställas på såväl den svenska som den internationella modeindustrin.

Under besöket fick hon en genomgång av forsknings- och samverkansprojekt på textilområdet hos Högskolan i Borås, samt en guidad visning i Smart Textiles Showroom, DO-tank Center och Textilhögskolans labb.

– Det är en unik miljö ni har här, jag tror knappt ni förstår det själva, sa Alice Bah Kuhnke under rundvisningen.

Rundvisning i DO-tank Center

Alice Bah Kuhnke i samtal med Anna Lidström, doktor i redesign.

Mats Tinnsten, rektor för Högskolan i Borås, presenterade högskolans strategi för att bli universitet och Susanne Nejderås, textilstrateg hos Science Park Borås, berättade om det nationella regeringsuppdraget Textile & Fashion 2030. Medverkade gjorde även Anna Lidström, doktor i redesign vid Textilhögskolan, och Clemens Thornquist, professor i modedesign.

I DO-tank Center presenterade Erik Bresky, chef för Science Park Borås, högskolans innovations- och samverkansarbete varefter innovationstekniker Mathias Bräck visade upp den prototyp av en automatiserad remake-maskin som byggts upp av hjälp med AI inom projektet Mikrofabriker.

”Måste fortsätta vara modiga”

Förmiddagen avslutades med en guidad tur i Textilhögskolans labb där Junchun Yu, docent inom textil materialteknologi, demonstrerade innovationer inom digital inkjet-printing för färgning och funktionalisering av textilier.

– Det finns så mycket potential samlat på en och samma plats här, säger Alice Bah Kuhnke, som också ställde sig bakom högskolans vision om att bli universitet för att kunna öka anslagen till den textila spetsforskningen:

Alice Bah Kuhnke i DO-tank Center tillsammans med Jonas Larsson, universitetslektor vid Textilhögskolan, och Mathias Bräck, innovationstekniker.

– Det behövs ställen som Högskolan i Borås för att kunna få till en omställning av textilindustrin, här kan människor vara modiga och prova nya lösningar. Ni måste fortsätta att vara modiga – för vem ska annars våga vara det?

Text: Christian Naumanen
Foto: Anna Sigge