Slutevent i DO-tank Center lockade storpublik

Den 29 augusti bjöd projekten Mikrofabriker och Circular Movement in företagare och aktörer från näringslivet till öppet hus i DO-tank Center. På schemat under dagen fanns en rad olika föreläsningar med inriktning på hållbarhet och cirkularitet.

Syftet med evenemanget var att presentera resultatet av de investeringar som gjorts i projektet Circular Movement som nu går mot sitt slut och även visa upp testmiljön för att inspirera företag att börja sin cirkulära omställning. Över 100 personer medverkade på plats i DO-tank Center vilket öppnade upp för besökare att skapa värdefulla kontakter med likasinnade och nätverka med inbjudna branschexperter.

– Circular Movement var ett projekt där vi strävade efter att demonstrera och göra ny teknik tillgänglig för företag inom både textil- och modebranschen och deras omgivande sektorer. Vårt främsta mål har varit att leda fler företag in i en omvandlingsprocess, där ökad digitalisering och nya produktionsmetoder kan skapa en konkurrenskraft genom hållbara och cirkulära lösningar och samarbeten på lokal nivå. Vi ville stödja företag i den omvälvande förändringen av sina verksamheter och hjälpa dem uppnå strategiska fördelar, berättar Therese Bengtsson, projektledare för Circular Movement.

– Vår förhoppning är att företag kommer till DoTanks innovationsmiljö framöver och testar utrustningen för att uppmuntra till utveckling av sina verksamheter, fortsätter hon.

AI & automation för remake

Bland programpunkterna demonstrerades ett system för automatisk remake av kläder. Tillsammans med företagen ETON Systems och LedAI har det tagits fram ett system för att inspirera till cirkularitet där kläder, som inte har tillräckligt hög kvalitet för att nå secondhandmarknaden, kan få en ny chans. Genom automation och AI visades det på möjligheter för nya affärsmodeller.

– Med ny teknologi öppnas möjligheter för textilbranschen att tjäna pengar på cirkularitet vilket är ett måste för att vi skall få till en förändring. Vi har tekniken och vi vill hjälpa företag att ställa om att bli mer hållbara, säger Mathias Bräck, innovationstekniker vid Science Park Borås.

Nytt innovativt plugin för kläduthyrning

En annan presentatör på eventet var Jenny Johansson, från startupbolaget Not So Ordinary som pratade om deras affärsidé som handlar om uthyrning av kläder. I stället för att köpa ett nytt plagg som är tänkt för ett specifikt event och som bara används en eller två gånger kan man hyra ett plagg hos företaget.

Den senaste innovationen från deras sida är ett plugin som kan användas för datadriven uthyrning av produkter på plattformen WordPress. Detta plugin utvecklades av Science Park Borås i samverkan med Not So Ordinary. Läs mer om detta här.

– Genom vår plattform gör vi det enkelt för varumärken att hyra ut kläder, antingen direkt i deras fysiska butiker eller genom webben. Vårt mål är att göra tröskeln lägre för uthyrning av kläder och se till den blir lättåtkomlig för konsumenter, säger Jenny Johansson.

Text: Victoria Hasselberg Garcia
Foto: Vasilios Bartziokas