Lin On Me – en framgångsrik utställning på Rydal museum

I den anrika spinnerifabriken i Rydal som i dag förvärvats av Rydals museum kan du fram till den 29 oktober besöka Lin On Me – en utställning om linet som fiber, dess historia i Sverige och dess många användningsområden såväl i dag som i framtiden.

Utställningen är ett samarbete mellan föreningen Internationellt vävcenter, Västra Götalandsregionens projekt 1 kvm lin och Västra Götalands Hemslöjdskonsulenter. Genom samverkan och workshops inom Science Park Borås projekt Kunskapsnod för biobaserad lokal fiberråvara såddes det frö som kom att bli utställningen Lin On Me.

– Vi vill med utställningen presentera en högaktuell fiber med forntida anor, säger Hillevi Skoglund, hemslöjdskonsulent vid Västra Götalandsregionen.

– I utställningen vill vi visa vi vår rika västsvenska linhistoria, presentera de som arbetar med lin idag och även framhäva förvaltarna – de som hållit kunskapen vid liv sedan den kommersiella linodlingen upphörde på 1960-talet, fortsätter hon.

Rolf Danielsson från Internationellt vävcenter ser utställningen som en förlängning av samarbetet i projektet hos Science Park Borås.

– Från Vävcenters sida har utställningen varit en viktig del av Kunskapsnodsprojektet. Vi har kunnat delge många kunskaper och möjligheter med att använda lin nu och i framtiden. Vi ser även utställningen som en plats där aktörer kan mötas för utbyte och hämta inspiration, säger han.

Besökare från hela Europa

Utställningen har varit mycket uppskattad bland besökare. Under de första tre månaderna har mer än 4 400 personer tagit sig till Rydal för att se Lin On Me, vilket är en förhållandevis hög besökssiffra för museet.

Ett internationellt intresse har lockat besökare från hela Europa, i synnerhet från Norge och Danmark. Speciell uppskattning har riktats mot fokuset som varit över linets användningspotential i både nutid och framtid, något som tidigare varit okänt för många.

Medverkande till denna succé är formgivare Maria Zeilon och Lill. O. Sjöberg från Skryta Slow Design, som varit med och gestaltat utställningen. De har stått för design och tillsammans med fotograf Maja-Kristin Nylanders verk som smyckar väggarna resulterar detta i en väl utformad exposé över linets historia, nutid och framtid.

Läs vidare om utställningen Lin On Me.


FAKTA

Lin är en spånadsväxt med många användningsområden: det kan göras textilier, garn, tapeter, färg, golv och mycket annat. Förutom linets mångfaldiga användningsområden lämnar linodlingar också ett mindre avtryck på miljön jämfört med liknande odlingar. Detta på grund av att lin trivs i ett svalare klimat vilket leder till att mindre skadeinsekter angriper växten – vilket således bidrar till mindre användning av bekämpningsmedel.
Vattenåtgången för att odla lin är dessutom mindre än vid till exempel bomull. För att tillverka 1 kvm bomull förbrukas det mellan 30–100 liter vatten – för att tillverka 1 kvm linnetyg krävs det bara 1 liter vatten.

Text och bild: Victoria Hasselberg Garcia