Kunskapsnod för lokal biobaserad fiberråvara

Syftet med projektet är att öka innovationskraften genom att identifiera materialkoncept för textil som är baserade på lokal biofiberråvara och har potential att utvecklas till kommersialiserbara innovationer.  Projektet ska stötta och utmana företag att se möjligheter i lokala råvaror för textil.

Kunskapsnoden ska vara en samlingsplats för delande av kunnande om textila processer och tillverkningsmetoder med sikte på innovationer för framtidens hållbara och resurseffektiva textil.

Arbetet baseras på fyra principer:

 • Använda material så länge som möjligt
 • Designa bort spill och föroreningar från produktion
 • Regenerera naturliga system
 • Efter återbruk återvinna material

Projektet är uppdelat i två spår:

 • Lokala fibrer på nytt sätt – En serie workshops kring lokala råvaror där vi tillsammans identifierar och bedömer vilka lokala råvaror som kan vara intressanta och som är lämpliga att gå vidare med ur ett materialegenskapsperspektiv.
 • Fördjupning ullpilot – ull hela varvet runt – från restprodukt till återvunnen råvara. Det långsiktiga målet är en pilot som sluter cirkeln.

Kopplat till dessa spår kommer en genomförandestudie göras som ska kartlägga och beskriva förutsättningarna för en värdekedja bygd på ekonomisk, ekologisk, djurskyddsmässig samt social hållbarhet.

Läs mer

Seminarierapport Lin i fokus 26 april 2022

Den 26 april möttes forskning, näringsliv och hantverksorganisationer i Textile Fashion Center för att under en eftermiddag utbyta kunskap kring ...
Läs Mer …
Lin

Stor uppslutning för kunskapsutbyte kring lin

I Sverige idag är användandet av lokala råmaterial för textiltillverkning begränsat. I workshopserien Lin i fokus, som arrangeras tillsammans med ...
Läs Mer …

Svensk ull på framfart genom ökad kunskap

Projektet Cirkulära Yllekläder, med ledning av Svenska Fåravelsförbundet, Lantbrukarnas riksförbund och Science Park Borås vid Högskolan i Borås, syftar till ...
Läs Mer …
Får

Svensk ull på framfart genom ökad kunskap

Projektet Cirkulära Yllekläder, med ledning av Svenska Fåravelsförbundet och Science Park Borås vid Högskolan i Borås, syftar till att skapa ...
Läs Mer …

Smart Textiles bidrar- modehus går samman för svensk ull

Flera av Sveriges ledande företag inom fritidskläder och mode, tar nu nästa steg i att gemensamt öka användandet av svensk ...
Läs Mer …

Tidsram

Startdatum: 2021-11-01

Slutdatum: 2023-04-30

Finansiärer

 • Västra Götalandsregionen
 • Stiftelsen Svensk Textilforskning

Samarbetspartners

 • Science Park Borås (projektägare)
 • Textilhögskolan
 • Internationellt vävcenter Rydal
 • RISE
 • Wargön Innovation

Kontakt

Lena-Marie Jensen, Science Park Borås
Linda Nydén, Sciene Park Borås
Jonas Larsson, Textilhögskolan