Kunskapsnod för lokal biobaserad fiberråvara

Syftet med projektet är att öka innovationskraften genom att identifiera materialkoncept för textil som är baserade på lokal biofiberråvara och har potential att utvecklas till kommersialiserbara innovationer. Projektet ska stötta och utmana företag att se möjligheter i lokala råvaror för textil.

Kunskapsnoden ska vara en samlingsplats för delande av kunnande om textila processer och tillverkningsmetoder med sikte på innovationer för framtidens hållbara och resurseffektiva textil.

Arbetet baseras på fyra principer:

 • Använda material så länge som möjligt
 • Designa bort spill och föroreningar från produktion
 • Regenerera naturliga system
 • Efter återbruk återvinna material

Projektet är uppdelat i två spår:

 • Lokala fibrer på nytt sätt – En serie workshops kring lokala råvaror där vi tillsammans identifierar och bedömer vilka lokala råvaror som kan vara intressanta och som är lämpliga att gå vidare med ur ett materialegenskapsperspektiv.
 • Fördjupning ullpilot – ull hela varvet runt – från restprodukt till återvunnen råvara. Det långsiktiga målet är en pilot som sluter cirkeln.

Kopplat till dessa spår kommer en genomförandestudie göras som ska kartlägga och beskriva förutsättningarna för en värdekedja bygd på ekonomisk, ekologisk, djurskyddsmässig samt social hållbarhet.

Kunskapsnod är nära anknutet till forskningsprojektet Biobaserade restströmmar med potential i teknisk textilindustri hos Högskolan i Borås, där fokus ligger på att extrahera textilfibrer från rester av industrihampa.

Läs mer

Så ska svensk ull bli nyckeln till en cirkulär textilindustri

En mångsidig råvara med stor potential, som i dag förbises. Science Park Borås vid Högskolan i Borås arbetar med flera ...

Cirkulär designguide ska stärka användandet av svensk ull

Rätt använd är svensk ullfiber ett naturligt och hållbart alternativ – men i dag slängs mer än hälften av den ...

8 december: Onaturliga naturliga fibrer?

Ett webinarium om innovativa konstfibrer från biobaserade råvaror Fredrik Bäcklund från RISE kommer ge insikt i och en översikt över ...

Webbinarium om linets framtid lockade stort internationellt intresse

"Flax Field of the Future" – det var rubriken för det webbinarium som förra veckan lockade över 100 deltagare världen ...

15 november: WOOLTALKS – en konferens om svensk ull

15 november är det dags för WOOLTALKS - en nätverkande konferens med fokus på utmaningar och möjligheter för lokal ull ...

13 oktober: Flax fields for the future – internationellt webbinarium om linets framtid

"Flax field of the future" - Cultivating connections and sustainability! Välkommen på ett internationellt webbinarium om linets framtid den 13 ...

Lin On Me – en framgångsrik utställning på Rydal museum

I den anrika spinnerifabriken i Rydal som i dag förvärvats av Rydals museum kan du fram till den 29 oktober ...

Ny svensk ullstandard banar väg för hållbar mode- och textilbransch

Hälften av all ull som produceras i Sverige slängs, samtidigt som svenska varumärken inom mode, outdoor och heminredning febrilt letar ...

Nytt forskningsprojekt vill säkra skidsäsongen med hjälp av spillull

Påsken är för många synonymt med skidsemester men i takt med att vädret blir varmare kortas säsongen ner. Utvecklingen slår ...

Seminarierapport 22 februari 2023

Den 22 februari hölls det tredje kuskapsseminariet inom projektet Lin i Fokus, den här gången i DO-tank Center i Borås ...

Fokus på innovation och framtid när Lin i fokus bjöd in till workshop i Borås

Engagemanget var stort när den tredje nätverksträffen för Lin i fokus gick av stapeln den 22 februari i DO-tank Center ...

Presentations from webinar: Industrial hemp and nettles in textiles

On the 11th of November 2022 Science Park Borås and the University of Borås arranged an open webinar about industrial ...

Seminarierapport Lin i Fokus 5 oktober

Den 5 oktober skedde det andra kuskapsseminariet inom projektet Lin i Fokus, den här gången på Rydals Museum. Temat för ...

Ökat intresse för svenskt linnätverk: ”Behövs en samordnande kraft”

Lin producerat i större skala i Sverige? Ja, varför inte, var budskapet under den andra nätverksträffen i workshop-serien Lin i ...

Här utvecklas svensk hampa till teknisk textil – kan ersätta fossila material

Svensk hampa skulle kunna ersätta glasfiberisolering eller den oljebaserade textilen i bilar.– Genom att använda industrihampa kan vi faktiskt tjäna ...

Seminarierapport Lin i fokus 26 april 2022

Den 26 april möttes forskning, näringsliv och hantverksorganisationer i Textile Fashion Center för att under en eftermiddag utbyta kunskap kring ...
Lin

Stor uppslutning för kunskapsutbyte kring lin

I Sverige idag är användandet av lokala råmaterial för textiltillverkning begränsat. I workshopserien Lin i fokus, som arrangeras tillsammans med ...

Svensk ull på framfart genom ökad kunskap

Projektet Cirkulära Yllekläder, med ledning av Svenska Fåravelsförbundet, Lantbrukarnas riksförbund och Science Park Borås vid Högskolan i Borås, syftar till ...
Får

Svensk ull på framfart genom ökad kunskap

Projektet Cirkulära Yllekläder, med ledning av Svenska Fåravelsförbundet och Science Park Borås vid Högskolan i Borås, syftar till att skapa ...

Smart Textiles bidrar- modehus går samman för svensk ull

Flera av Sveriges ledande företag inom fritidskläder och mode, tar nu nästa steg i att gemensamt öka användandet av svensk ...

Tidsram

Startdatum: 2021-11-01

Slutdatum: 2023-04-30

Finansiärer

 • Västra Götalandsregionen
 • Stiftelsen Svensk Textilforskning

Samarbetspartners

 • Science Park Borås (projektägare)
 • Textilhögskolan
 • Internationellt vävcenter Rydal
 • RISE
 • Wargön Innovation

Kontakt

Lena-Marie Jensen, Science Park Borås
Linda Nydén, Sciene Park Borås
Jonas Larsson, Textilhögskolan