Fokus på innovation och framtid när Lin i fokus bjöd in till workshop i Borås

Engagemanget var stort när den tredje nätverksträffen för Lin i fokus gick av stapeln den 22 februari i DO-tank Center i Borås. Innovation och framtid stod i centrum, men också en utblick på andra liknande initiativ och hur de arbetar.

Ett 50-tal intresserade inom både forskning, företag och hantverk samlades i DO-tank Center för att lyssna till inspirerande presentationer om naturmaterialen ull, hampa och trä. Målet med dagen var att ta del av erfarenheter från liknande initiativ där man utvecklat en samverkansplattform och gemensamt diskutera de innovationsmöjligheter och utmaningar som finns framåt.

Christian Lundell, Svensk Arena Ull

Christian Lundell, ordförande för branschorganisationen Arena svensk ull, inledde med att berätta om arbetet att etablera Arena svensk ull. Genom att samla branschen och ta ett helhetsgrepp önskar man öka värdet på den svenska ullen och verka för ökad användning av svensk ull. Förutom Christian Lundell pratade även Linda Nydén och Lena-Marie Jensen, projektledare på Science Park Borås om svensk ull. Inom projektet Ullpiloten tittar man på hur en lokal cirkulär värdekedja för svensk ull kan skapas och vilka utmaningar som finns.

Lena-Marie Jensen och Linda Nydén, Science Park Borås

Git Skoglund, textilforskare inom hampa, och Anna Werbitsch Arnell, VD på Träcentrum, delade med sig av sina erfarenheter inom hampa och trä.

Dagen avslutades med en workshop under ledning av Peter Albinsson där fokus låg på framtid och skapandet av en framtida samverkansplattform för lin. Workshopen bjöd på intressanta frågeställningar och diskussioner kring lärdomar, innovation, hållbarhet och linets värdekedja. Samverkan genomsyrade diskussionerna genom hela workshopen och ansågs viktigt för att komma vidare i arbetet med att etablera lin som en hållbar viktig resurs i Sverige.

Workshop i DO-tank Center

Under 2023 kommer en fortsatt dialog mellan aktörer och nätverk att föras. Detta arbete kan också kopplas till den utställning och aktiviteter kring lin som under sommaren och hösten arrangeras på Rydal museum. I utställningen Lin On Me får besökarna bekanta sig med linets historia och framtid.

Läs rapporten från nätverksträffen här

Läs mer om Lin i fokus