Stor uppslutning för kunskapsutbyte kring lin

I Sverige idag är användandet av lokala råmaterial för textiltillverkning begränsat. I workshopserien Lin i fokus, som arrangeras tillsammans med Internationellt vävcenter i Rydal, undersöks vilka råvaror som har potential att på ett resurseffektivt samt ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart sätt bidra till en innovativ lokal värdekedja – en kunskapsnod för textil innovation i en cirkulär ekonomi baserad på ansvarsfull resursanvändning av lokal råvara.

Den 26 april möttes forskning, näringsliv och hantverksorganisationer i Textile Fashion Center för att under en eftermiddag utbyta kunskap kring lin och etablera nätverk för kommande processer inom projektet Kunskapsnod för lokala biobaserade fiberråvaror. Drygt 40 deltagare deltog under eventet, som avslutades med en rundvandring i Textile Fashion Center där deltagarna bland annat fick besöka Smart Textiles Showroom, DO-tank Center och Textilhögskolans labb.

Lena-Marie Jensen hälsar välkomna
Lena-Marie Jensen

Lena-Marie Jensen, projektledare på Science Park Borås, och Maria Zelion, grundare av Skryta AB, hälsade välkomna. Sedan följde en rad av intressanta och spännande presentationer, bland annat av Maria Claesson, länshemslöjdskonsulent på Västra Götalandsregionen, som pratade om projektet 1 kvm lin, följt av Elin Johnsson, mottagare av Hemslöjdens linstipendium, som berättade om sin resa med lin från barndom till vuxen ålder, och Helena Andersson, som bor på gården Strömmared i Istorp utanför Horred, som delade med sig av inspiration och information om De sju häradernas hemslöjdsförenings linberedningsmaskiner som hon hyser och bevarar. Hanna och Jacob Bruce från Växbo Lin var också på plats och berättade om sin resa med företaget och hur de förvaltar och utvecklar ett textilt kulturarv.

Jacob och Hanna Bruce
Jacob och Hanna Bruce

Lin i fokus är en del av projektet Kunskapsnod för lokala biobaserade fiberråvaror vars syfte är att medvetandegöra och höja kunskapen kring lokal biomassa som kan utgöra råvara för mer hållbar textilframställning. I förlängningen innebär det att förvandla lokala biobaserade fiberråvaror till kommersialiserbara innovationer. De principer som projektet utgår ifrån är – använda material så länge som möjligt, designa bort spill och föroreningar från produktion, regenerera naturliga system och efter återbruk återvinna materialen.

–  Kunskapsnoden för lokal biobaserad fiberråvara är ett ambitiöst projekt som är mer angeläget än vad vi insett från början. Alternativa och nygamla fiber på nytt sätt, processade i hållbara förädlingstekniker, kommer att vara avgörande för hur vi lyckas ställa om till en fossiloberoende textilindustri. Kunskapshöjande insatser och nätverk av lokala mikrofabriker och värdekedjor är en viktig pusselbit i detta arbete, säger Lena-Marie Jensen, projektledare på Science Park Borås.

Lin

Lin i fokus drivs av Science Park Borås och Högskolan i Borås i samarbete med Föreningen Internationellt Vävcenter i Rydal. Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen.