14 november: Textile Challenge – Hållbarhetskommunikation

Välkommen till nästa Textile Challenge under Borås Textile Days den 14 november kl. 13 – 16:00 med fokus på hållbarhetskommunikation inom textilbranschen. 

Med hjälp av experter och representanter från branschen utforskas möjligheter och utmaningar när det gäller hållbarhetskommunikation. Vad får man som företag kommunicera i sin marknadsföring och hur kommunicerar man på ett sätt som kunderna kan relatera till?

I dag måste företag kunna kommunicera sitt hållbarhetsengagemang ärligt och pålitligt. Att undvika ”greenwashing” är avgörande för att bygga förtroende hos konsumenter och intressenter, samtidigt som det är viktigt att undvika ”green hush”, där rädsla för avslöjanden leder till tystnad. I denna komplexa miljö spelar marknadsföringslagen (MFL) och EU:s Green Claims Directive en betydande roll i styrningen av hållbarhetskommunikationen.

Missa inte chansen att lyssna till branschens framstående experter som kommer dela med sig av insikter och bästa praxis för att skapa en stark och trovärdig hållbarhetsprofil.

Se hela programmet och säkra din plats – helt kostnadsfritt – här!