Samtal om flexibel automation för modebranschen

För att kunna stävja den negativa klimatpåverkan som mode- och textilbranschen har behöver vi flytta produktionen närmare marknaden där produkterna ska säljas. Dels för att minska transporter men framförallt för att minimera överproduktion och att skapa en flexibel värdekedja med mindre miljöpåverkan. En anpassning av produktionsmetoderna behöver ske då framförallt konfektion av kläder kräver mycket arbetskraft.

Kan vi med hjälp av robotar och existerande teknik från andra, redan automatiserade branscher skapa en textilindustri 2.0 i Sverige?

Den 23 mars samlade projektet Mikrofabriker automationsexperter för ett panelsamtal kring flexibel automation och automationsovana branscher. Var börjar man egentligen? Och hur hittar man rätt kompetens?

Inspelningen är en fortsättning på det samtal som ägde rum i början av december 2021, men vid detta tillfälle står automationsindustrins perspektiv i fokus. Hur kan våra respektive branscher samverka för att skapa en lönsam, flexibel och hållbar svensk textilproduktion?

Programledare är Catarina Berglund från Automation Region tillsammans med Ellen Flybäck, projektledare för Mikrofabriker.  Ta del av intressanta samtal kring en bransch med stor automationsvilja och affärspotential i inspelningen från LDL Medias studio i Västerås.