Här är automation nyckeln till cirkularitet

1997 öppnades portarna till ACS Clothing i Glasgow. Då positionerat som en uthyrningsfirma för högtidskläder, numera som en delautomatiserad cirkulär business, helt rätt i tiden. För let’s face the fact, textil- och modebranschen står för närmare tio procent av de globala utsläppen, och det är hög tid att vi förändrar invanda beteenden och konsumtionsmönster.

Att hyra, uppgradera och cirkulera plagg är ACS affärsmodell, och den fungerar. Men hur? Flera liknande svenska företag har startats men de flesta har fått lägga ner på grund av bristande lönsamhet.

– När vi tittar på ACS ser vi flera faktorer som gynnar dem, dels har de en större tradition av tillställningar som kräver högtidsklädsel och därav är uthyrning ett mer vedertaget koncept där. Dels gynnar det demografiska läget dem, med ett tätbefolkat land på relativt liten yta och vidare de investeringarna de gjort för att automatisera sin verksamhet, säger Ellen Flybäck, projektledare på Science Park Borås.

På besök hos ACS, från vänster: Rikard Ledin da Rosa, Elin Glimberg, Thomas Nilsson, Jenny Johansson, Anthony Burns, Ellen Flybäck och Mathias Bräck.

ACS äger nämligen själva inga plagg, utan erbjuder de fyra R:en som en tjänst till modeindustrin. Rental, det vill säga uthyrning av kläder står för drygt 50 procent av företagets intäkter och erbjuds via enskilda uthyrningar eller som prenumeration för privatpersoner. Resterande kommer från Returns, där ACS hanterar returer till företagen för att säkerställa att plaggen är säljbara igen (i stället för att brännas upp som sker i många skräckexempel). Resale där de säkerställer kvaliteten och säljer vidare begagnade kläder och accessoarer. Och Renewal där de lagar och förnyar kläder för att ge dem ett längre liv.

Hela ACS genomsyras av en hållbarhetsanda. Här arbetar man för att säkerställa en så väl hållbar miljö för klimatet som för människor och ekonomi. Man samlar upp regnvatten från taket och har tagit fram tekniska lösningar för att återanvända tvättvattnet, inkluderar och skapar sammanhang för människor som annars riskerar att hamnar utanför samhället och har en lönsam affärsmodell med bra, hållbar tillväxt.

– Allt vi har gjort för att minska våra utsläpp har också gjort oss mer ekonomiskt hållbara, ofta går de två hand i hand, säger Anthony och fortsätter: Vi har hållbarhetsteam med engagerade medarbetare inom varje avdelning, ett team uppdaterade all belysning och sparade 20 000 pund, och 16 ton koldioxid varje år. Ett annat team arbetade med vårt avfall och såg till att vi inom loppet av nio månader inte längre skickar något avfall till tippen. Ett tredje team minskade utsläppen med 26 ton per år genom att utveckla nya processer för plagg som närmar sig slutet av livslängden.

Automation är nyckeln

Flera processer är helt automatiserade på ACS – det gäller framför allt lagerhantering och plockning av kundorder. Automationen fungerar väl tack vare att det går att följa plaggen genom de RFID-taggar som sytts in i kläderna. Andra processer är delautomatiserade som ångning, strykning och packning, medan flera fortfarande görs helt manuellt av företagets medarbetare. En av de manuella processerna är hanteringen efter uthyrningen.

Varje vecka hanteras runt 170 000 plagg på ACS. Att avsyna och rengöra alla plagg är därmed är en stor del av arbetet och därför tittar man på hur den processen skulle kunna hel- eller delautomatiseras. Ett första steg är att automatisera rengöringen av plaggen efter uthyrning. Man har nyligen investerat i en patenterad saneringskammare som använder ozon för att desinficera plaggen till en medicinsk standard – metoden är helautomatiserad och kommer rengöra 50 000 plagg varje dag. Nästa process som kan komma att automatiseras är när plaggen efter uthyrning synas för att hitta defekter och svåra smutsfläckar.

Anthony Burns visar upp ett set som är på väg mot en prenumererande kund och hur tekniken för återanvändning av tvättvatten fungerar.

– Jag är väldigt intresserad av den AI-lösning som skapats för att identifiera defekter på plagg i det svenska projektet Mikrofabriker och hur den metoden skulle kunna användas i vår verksamhet, säger Anthony. (Läs mer om AI-lösningen här!)

Att automation är nyckeln för den hållbara affärsmodellen på ACS är tydligt. Kunskap som många av våra svenska företag skulle kunna dra nytta av i omställningen mot mer cirkulära affärsmodeller. I en cirkulär ekonomi adderas värdet genom service och tjänster i stället för nyproduktion. Och här är automation avgörande för att hålla affärsmodellen levande i ett högkostnadsland som Sverige, vilket också är bakgrunden till projektet Mikrofabriker – ett samarbete mellan Science Park Borås och Automation Region.

– ACS är ett fantastiskt exempel på hur automation skapar förutsättningar för cirkulära affärer, här fyller man ett behov med hjälp av en service i stället för en produkt som efter en eller ett få användningar hamnar på hyllan, säger Elin Glimberg, delprojektledare på Automation Region. I projektet har vi tydligt sett hur rörelsen mot cirkulära affärsmodeller skapar nya affärsområden för vår svenska automationsindustri, tillägger hon.

Läs mer om projeket Mikrofabriker här!