En textil roadshow och framtidens textilfabrik

Under två dagar bjöd projektet Mikrofabriker in till roadshow och workshop under temat ”Den ideala textilfabriken” där mötet mellan textil- och modebranschen och automationsbranschen stod i fokus. Målsättningen med dagarna var att skissa fram hur en framtida automatiserad svensk textilproduktion skulle kunna se ut. Deltog gjorde ett antal av Automation Regions medlemsföretag samt personer verksamma inom mode- och textilbranschen. Dagarna bjöd på spännande möten och intressanta diskussioner.

Första dagen besökte de 20 deltagarna från Automation Regions medlemsföretag tre textila företag i Borås, XV Production, Syverket och ACG Gruppen. XV Production gav en introduktion till hur den traditionella sömnadsprocessen ser ut och deras vision för en transformerad textilindustri som strävar efter hållbarhet och flexibilitet med en främjad kreativitet.

På Syverket berättade VD Johan Käll om deras verksamhet och vilka typer av produkter de tillverkar i Borås. Bland annat deras egna jeansmärke Jeansverket som produceras i Sverige och säljs online. Johan gav också en insyn i de utmaningar som den svenska textilproduktionen har både i nuläget och i framtiden.

Roadshowen avslutades hos ACG Gruppen där Reimar Westerlind, Thomas Arvidsson och Christian Moore förklarade de olika verksamheter som bedrivs inom gruppen. Det bjöds på många intressanta och roliga tillbakablickar i bolagets 100-åriga historia, samt hur de ser på en framtida TEKO-industri 2.0.

Dagen därpå anslöt ytterligare 20 personer från mode- och textilindustrin i en workshop för att hitta vägar fram till en ideal textilfabrik i Sverige. Dagen bjöd på många intressanta insikter och diskussioner för hur automation skulle kunna vara en väg framåt för en konkurrenskraftig och hållbar svensk textilindustri. Resultatet kommer att implementeras i Mikrofabrikers arbete framåt för att fortsätta utforska möjligheterna till ökad automation för att nå en marknadsnära textilindustri.

Om Mikrofabriker

Projektet Mikrofabriker undersöker om det med hjälp av automation, det vill säga robotik, digitalisering och annan teknologi, går att skapa lönsam och småskalig textil produktion i Sverige.  Projektet drivs av Science Park Borås och Automation Region och är finansierat av EU via Tillväxtverket, Vinnova, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Högskolan i Borås och ACG Nyström.
Läs mer om projektet