Julhälsning från Erik Bresky

Ännu ett anmärkningsvärt år går mot sitt slut. I november arrangerades FN:s 26:e klimatkonferens och världens blickar och öron riktades mot Glasgow. Det är nu sex år sedan Parisavtalet undertecknades och Agenda 2030 presenterades, men min känsla är att det är först de senaste två åren världen har kommit till insikt av att vi måste börja agera. Som ett resultat av detta ser vi allt mer hur viktigt det är att koppla tillväxt och investeringar till Agenda 2030, och att affärer ska bidra till en hållbar utveckling.

Jag är stolt över att vi på Science Park Borås, trots ännu ett år präglat av pandemin, har kunnat ta många viktiga steg mot vår vision att skapa en förflyttning för företag och samhälle genom hållbara och innovativa lösningar. För att vi ska kunna fortsätta vår transformation mot hållbara affärer genom cirkulär ekonomi krävs det också att vi utmanar oss själva. Nästa år väntar därför nya projekt och viktiga uppdrag som redan nu har börjat bearbetas tillsammans med våra partners.

Tillsammans med mina kollegor på Science Park Borås vill jag tacka för ett händelserikt och bra år och samtidigt önska er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Var rädda om er!
Erik Bresky, chef Science Park Borås