#weaveyourstory – digitalt berättande som verktyg för social innovation

Nedan text är skriven av Jamila Juzer Siamwalla som en del av hennes forskning inom F/ACT Movement.

 

#weaveyourstory

Jamila Juzer Siamwalla

Syftet med att synliggöra F/ACT Movement på Instagram har varit att sprida kunskap om mode och hållbarhet. Detta ämne är nu mer aktuellt än någonsin. Som forskningsprojekt inom F/ACT undersöks förhållandet mellan digitalt berättande inom sociala medier och ett kollektivt hållbart förverkligande inom modeindustrin. #weaveyourstory och #typestyle är båda hashtags som använts för att samla berättelser, som sedan omformats till konferensbidrag och presenterats vid European Media Management Conference (EMMA) samt på Media, Management and Transformation Centre vid Jönköping International Business School, i oktober 2021. Konferensbidraget utgjorde ett viktigt inslag när det gällde att sprida kännedom om F/ACTs arbete på den internationella arenan för hållbarhet och media.

Berättelser om upplevelser av kläder i form av texter, foton och videoklipp samlades in genom användning av hashtags bland F/ACTs många Instagramföljare. För #weaveyourstory rörelsen användes verbet ’väva’, ett ord som nu fått en förnyad betydelse d v s att tänka, känna, reflektera, skriva och spara kläder som använts. På Instagram började det strömma in digitala berättelser från hela landet som handlade om förhållandet till kläder: från hur långt man hade gått för att rädda en älskad klänning, till sjalen som medverkat vid livets alla viktiga högtider och nattlinnet som använts inom familjen i generationer.

Berättelserna dokumenterades också av F/ACT med hjälp av andra hashtaginitiativ: #tänkomstilchallenge, #stilikonchallenge, #klimat 2030 med mera. Genom dessa har man noterat beteendemönster vid bärandet av vissa kläder, vid engagemang i kläder och vid försök att förstå det avtryck som modekonsumtion gör på planeten. Berättelserna illustrerar också förmågan att personifiera klädesplagg och att se dem i en djupare perspektiv. Det är på så sätt som klädesplagg får egna liv!

Varje redogörelse förmedlade en unik känsla av tillhörighet, men det   var också fascinerande att uppleva interaktionen som berättelserna gav upphov till. Somliga upplevde och reagerade på liknande historier om hur man bevarar och förvarar kläder; andra ägnade sig åt kreativt skrivande; många deltog genom spridande av kunskap om hashtag-rörelsen och genom att kombinera hashtags samt att skapa egna. Textilier och kläder har ett eget språk, och hashtags skapades för att tillsammans med en grupp nyckelord återspegla och diskutera berättelser om gemensamma försök att förändra modets nuvarande tillstånd.

Klädesplagg som ’låsts in’ i konventioner, i vanor, värderingar och sociala normer, liksom i snabba/långsamma industriella strukturer, kan ge en avspelning av upplevelser i våra modemedvetna jag, både som individer och klädkonsumenter. Därtill kan berättelser och berättandet om plagg ge prov på andra modeuttryck och visa exempel på ett resursrikt, tillfredställande och uppbyggligt engagemang i klädfrågor.

Klädberättelser har förmedlat insikter om andras erfarenheter av användande och engagemang i klädfrågor, vilket tyder på ökad nyfikenhet och ansvarskänsla i frågan om klädkonsumtion. Det är också en viktig del av byggandet och bibehållandet av tankeprocesserna i frågan om mode och hållbarhet. De interaktiva redskapen, såsom Instagram, tillhandahåller genom taggning, delning och kommentarer hjälp med att sprida information om de tilltänkta målen bakom de initiativ som tagits av ett stort nätverk av människor. F/ACTs berättandeinitiativ håller nu på att utvecklas till en narrativ strategi, ämnad att skapa kontakt mellan människor på olika sätt, genom förmedling och förtydligande av kunskap. Berättelser kan dessutom innehålla personliga värderingar som, uttryckta på en plattform av sociala medier, kan ha kapacitet att få ett ökat inflytande i riktning mot ett kollektivt, miljövänligt och hållbart beteende.

Med andra ord innebär vårt val av vilka vi är, och vad vi gör med våra kläder dagligen, att vi har kraft att förändra modesystemet! Digitalt berättande kan fungera som ett verktyg för att förverkliga social innovation. Så, varför inte ansluta sig till oss på F/ACT Movement och hjälpa till och lägga grunden för en ansvarstagande framtid?

 

Text: Jamila Juzer Siamwalla