Lyckat första fysiska möte för nätverket för svenska textilproducenter

Textilproducenter

Inom projektet Mikrofabriker har ett nätverk bestående av textila producenter i Sverige skapats. Nätverket för svenska textilproducenter drogs igång under våren 2021 (läs mer här) men har på grund av pandemin endast ägt rum digitalt.

Men fredagen den 5 november samlades större delen av nätverket för en första fysisk träff efter att restriktionerna lyfts. Träffen ägde rum hos [a]industri på Ringön i Göteborg som är en del av nätverket. Johanna Wirell och Rickard Lindqvist presenterade sin verksamhet och vision för textilbranschen 2.0; en digifysisk industri. En bransch som dels värnar kunskapen och hantverket, men samtidigt använder digitala verktyg för att effektivisera. Ett exempel som demonstrerades var 3D-visualiseringsprogrammet CLO.

Efter en rundvandring i produktionen så diskuterade nätverket former för samarbete och samverkan. Även om det digitala har möjliggjort möten även under pandemin så konstaterades att det fysiska mötet är att föredra. Mötet ledde till en ökad samverkan företagen emellan och även diskussioner kring prissättning och prismodeller för olika typer av uppdrag. Projektet Mikrofabriker kommer bland annat att undersöka möjligheterna för att utforma en gemensam plattform för nätverket. För att möjliggöra både samverkan företagen emellan men också för mode- och textilbranschen att kunna göra förfrågningar om produktion.

Hittills så har nätverksmötena gästats av bland annat Kompetensslussen samt H&M och deras nya initiativ M.IN.T Care. Utöver besöken från externa aktörer så har nätverket också diskuterat förutsättningarna för samverkan för att t.ex. kunna ta större ordrar.