Mikrofabriker främjar hållbarhet och cirkulär ekonomi genom nya produktionskoncept

Inom textil- och modeinsdustrin har teknik och orderstyrning länge varit anpassad för större flöden, där produktioner exempelvis har lagts i Asien för att hålla nere kostnader. Projektet Mikrofabriker, som initierats av Science Park Borås och Automation Region, vill undersöka om det med ny typ av teknik och automation går att skapa hållbar och lönsam lokal textilproduktion i Sverige, mer anpassad för mindre och distribuerad tillverkning.

Konceptet med mikrofabriker har anor från början av 90-talet, där idén har varit att uppnå små produktionsenheter med hög automationsgrad. Idén var att sänka driftkostnader men samtidigt öka effektiviteten med hjälp av högautomatiserade tillverkningsenheter. För textil- och modeindustrin dröjde det dock till e-handelns intåg en bit in på 00-talet innan småskaliga producenter kunde nå ut och börja distribuera sina varor. Innan dess var det helt enkelt inte lönsamt.

Jonas Larsson, en av projektledarna för Mikrofabriker, menar att den teknik som används i textilindustrin idag behöver trappas upp och utvecklas för att möjliggöra lönsamma inhemska värdekedjor.

– De teknikkomponenter som används i textil- och modeindustrin idag är i hög grad anpassade för storskalig produktion, där det krävs mycket arbetskraft och energiåtgång.
Samtidigt ställs nya krav på industrin med nya hållbarhetsmål vilket gör att blickarna vänds åt AI och nya automatiseringstekniker för att klara av dem, säger Jonas Larsson och fortsätter:

– Redan idag finns automatiserade maskiner i produktion med hög inlärningsförmåga via AI, men morgondagens robotar och maskiner ska helst vara mer flexibla och klara av fler moment än ett. Och det är en av de saker vi undersöker i projektet, bland annat med hjälp av de maskiner som finns att tillgå i DO-tank Center och på Textilhögskolan.

Deltagare från olika branscher

Projektet har vänt sig till flera aktörer från bland annat teknik-, textil och byggbranschen som tillsammans antagit utmaningen att hitta teknik och koncept för att styra den textila värdekedjan. Koncepten är sedan tänkta att bli tillämpningsbara i förstagångsproduktioner.

Linda Göthberg, deltagare i projektet, tillika en av grundarna bakom modeföretaget Textilfabriken, har med sin 30-åriga erfarenhet av textilbranschen i ryggen, som mål att utveckla svenska företag och hjälpa dem med sin hållbarhetsprofil.

– Med min bakgrund inom design och inköp har jag arbetat på båda sidorna av produktionen, vilket gjort att jag skaffat mig en stor förståelse för hur branschen fungerar. På Textilfabriken ägnar vi oss mycket åt lokal produktion med minimal överproduktion, vilket möjliggjort vårt deltagande i Mikrofabriker. Projektet har dels erbjudit oss tillgång till maskinparken här i DO-tank Center för att utveckla vår egen produktion av underkläder, men också gett oss möjlighet att utforska nya sätt att styra produktionen genom nya sammanfognings- och infärgningsmetoder, säger Linda Göthberg.

Utöver Textilfabriken så deltar blandra andra ABB, Guringo Designstudio, Gina Tricot, XV Production, PapeTale, Atacac Fashion Studio, IRO och E.Samuelsson i projektet.

Vill inspirera företag

Idag är de nya kraven på cirkularitet, mindre användande av jungfruliga material och nya affärsmodeller, ännu en sporre att skala ner anläggningarna för att spara in på energi, material, arbetskraft och samtidigt utveckla produktionen.

Erik Valvring, projektledare för Mikrofabriker, ser optimistiskt på framtiden.

– Om vi ska uppnå hundra procents transparens i miljöpåverkan och samtidigt förstå hur vi skapar lönsamma cirkulära system inom textil- och modebranschen, så behöver vi använda teknik på smartare sätt. Inom textil automation finns fortfarande mycket att utforska och många nya innovationer som behöver skapas. Jag ser fram emot att bidra till att vi kan producera och uppgradera kläder i mer hållbara system, säger Erik Valvring.

Projektet sträcker sig till 2023 och är finansierat av Vinnova, Tillväxtverket, Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund, Högskolan i Borås och ACG Nyström.