Nu utformas framtidens hållbara butiker – ny nationell utbildning

Den 1 februari 2021 påbörjar de första deltagarna inom projektet Re:skills Textile & Fashion sin kompetensutveckling genom en inspirationskurs med fokus på framtidens hållbara butik. Kursen belyser bland annat utvecklingen av hållbara affärsidéer inom handeln för mode och sko, samt hur vi kan främja ett mer resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan och en hållbar konsumtion. Inspirationskursen är den första av två som ska ge deltagarna en bild av vad som är möjligt inom framtidens handel och uppmuntra till reflektion kring vilken väg man vill gå framåt. Kurserna tar avstamp i den branschrapport som presenterades i december 2020 och som sammanställer slutsatser och spaningar om framtidens arbetsliv i allmänhet och textil- och modebranschen i synnerhet.

De två inspirationskurserna är startskottet för den kompetensutveckling inom projektet Re:skills Textile & Fashion där personer inom modehandeln som drabbats av varsling eller permittering som en följd av Covid-19 kostnadsfritt erbjuds en möjlighet till omställning. Kompetensutveckling kommer att vara avgörande för att möta framtidens konsumenter och för att överleva omställningen inom handeln. Genom projektet vill man hjälpa deltagarna att hitta sin egen väg och målet är att hjälpa minst 1000 personer och 100 företag med omställningen mot en hållbarare handel, produktion och konsumtion.

– Vi vill med detta EU-finansierade projekt verkligen ge deltagarna en möjlighet att utveckla sig själva och samtidigt ge branschen den kompetens som behövs för att ställa om. Så jag hoppas nu att många tar denna gratischans och låter sig inspireras av en framtid full med möjligheter, säger Christian Lundell, VD Stiftelsen Proteko.

Inspirationskurserna som är helt digitala består av teorifilmer där personer i branschen intervjuas och ger goda exempel på hur framtiden kan se ut, övningsquiz samt enkäter med frågeställningar. Allt för att hjälpa deltagarna att utvärdera sin befintliga kunskap och reflektera över hur de önskar gå vidare med sitt arbete inom handeln.

– Det ska bli så spännande att vara en del av Re:skills Textile & Fashion. Det låter som ett spännande projekt. Jag har 30 års erfarenhet i branschen, men hållbarhet är verkligen något jag brinner för och inget som ingick i kursplanen när jag läste. Jag brinner verkligen för miljön och vill uppdatera mina kunskaper inom just hållbar textil och mode, säger Pi Angwald.

Re:skill eller Up:skill

Under våren kommer ytterligare kurser att erbjudas, dessa kommer att gå mer på djupet inom tre ämnen, textila processer, hållbar textil och mode och digitala affärer. Deltagarna får därefter med stöttning av coacher hjälp att avgöra om det är kompetensutveckling, up:skill, eller kompetensväxling, re:skill, de är intresserade av. Up:skill erbjuder kompetensutveckling för de som önskar arbeta kvar inom handeln i framtidens butik och utveckla sin kunskap för att kunna möta den medvetna konsumenten. Re:skill däremot innebär en kompetensväxling för de som istället vill arbeta med t.ex. hållbar nyproduktion, redesign, återvinning eller cirkulär design. Allt för att möta målen för Agenda 2030 vad gäller textil och mode.

 

Anmäl dig till första inspirationskursen här.

Läs branschrapporten i sin helhet här.

 


 

Re:skills Textile & Fashion finansieras av Svenska Europeiska Socialförsäkringsrådet (ESF) genom Europeiska Unionen/Europeiska socialfonden. Projektet drivs av Science Park Borås och Högskolan i Borås i samverkan med Stiftelsen Proteko, Svensk handel och TEKO – Sveriges textil och modeföretag.