Science Park Borås leder nytt projekt som utmanar konsumtionsmönster

Trots många initiativ att begränsa konsumtionsbeteenden och dess negativa miljöpåverkan så ökar utsläppen. Det nya projektet Kvarterets konsumtion, som leds av Science Park Borås tillsammans med bland andra forskare från Chalmers och finansieras av Västra Götalandsregionen, syftar till att göra hållbar konsumtion mer attraktiv och därigenom skapa bestående beteendeförändringar.

Vid närmare anblick på dagens rådande konsumtionsmönster så visar det sig att vi hellre åker till ett köpcentrum för att handla snarare än att ta oss en längre sträcka för att exempelvis hyra en specifik produkt, även om vi vet att det är mer hållbart. Det beror bland annat på att det kan vara svårare att hitta en aktör som erbjuder uthyrning än att ta sig till en där du kan köpa produkten. De cirkulära alternativen på marknaden är svåra att komma åt. I många fall bygger förekomsten av produkter fortfarande på en linjär konsumtion, det vill säga att efterfrågan ofta föregår tillgången genom att skapa ett mer tidseffektivt och heltäckande utbud.

Peter Serrander, samverkanskoordinator vid Science Park Borås och projektledare för Kvarterets konsumtion, menar att cirkulära initiativ för att passa invånarnas vardagsbehov och utmana det rådande helthetsutbudet behövs för att konkurrera med det linjära alternativen.

– Vi har inlett samarbeten med fyra orter inom regionen där vi utforskar invånarnas behov och förutsättningar för att reducera sin konsumtion och därigenom utveckla lösningar som möter de behov vi tror oss kunna identifiera. De fungerar alltså lite som pilotorter, där vi tillsammans med forskare på Chalmers utvecklar och identifierar cirkulära lösningar som fokuserar på invånarnas sällanköpsvaror och beteenden såsom att optimera sina inköp. Målet är att visa på attraktiva och hållbara möjligheter för andra kommuner, orter eller kvarter att ta efter genom att påverka beslutsfattare och företag, säger Peter.

Vikten av att minska klimatpåverkan framhålls idag på flera håll, inte minst genom Västra Götalandsregionens kraftsamling Klimat 2030 vars övergripande mål är att minska de konsumtionsrelaterade växthusutsläppen som görs av västsvenskarna med 30% till 2030. Kvarterets konsumtion syftar till att minska utsläppen med samma siffra, först i pilotorterna och sedan i regionen.

– Genom att utveckla framtidsscenarion och nya samhällslösningar för de fyra orterna hoppas vi att projektet kan inspirera till att minska koldioxidutsläppen men också förändra bakomliggande beteendemönster. Vi på Science Park Borås har ett stort kunnande inom cirkulära modeller som vi utvecklat i många andra projekt, vi är dessutom experter på att tillämpa dessa. Projektet gifter ihop både konsumtion och samhällsutveckling som är två bärande ben inom verksamheten. Arbetet är bara i uppstarten, men jag har goda förhoppningar om framtiden, fortsätter Peter.

Läs mer om Klimat 2030 här!