Design med omtanke när Falköping möblerar cirkulärt

Falköpings kommun satsar på cirkulär inredning! Genom upphandling av två nya tjänster har man grundat för att skapa cirkulära möbelflöden som skapar hållbarhet och sparar pengar under lång tid framöver.

Det handlar dels om en inredningsarkitekt som koordinerar och omdesignar kommunala ytor med återbrukad inredning, dels om ett avtal med en lokal möbeltapetsör som hjälper till med att klä om, måla och återuppliva gamla möbler.

Arbetet är en del i strävan att minska kommunens klimatpåverkan genom färre nyinköp av möbler och inredning. Falköping är medlemmar i nätverket Cirkulär kommun, och en av de 28 kommuner inom Västra Götalandsregionens satsning Klimat 2030 som skrivit på kommunernas klimatlöfte om att använda cirkulära möbler.

”Ska i första hand välja återbrukat”

Catrine Berger är inköpssamordnare på Falköpings kommun. När kommunens anställda ska köpa nya möbler kommer de i kontakt med henne, och får ett par frågor tillbaka:

Varför ska vi köpa nytt? Har ni varit på kommunens centrala möbellager? Finns det existerande möbler som har rätt funktion som vi kan lacka om eller byta tyg på?

– När man går in på möbelavtalet står det en blänkare om att man i första hand ska välja återbrukat. Minst 20 % ska vara återbrukat så fort vi gör något, säger Catrine Berger.

Fikarummet på arbetsmarknadsenheten i Falköping fick en rejäl ansiktslyftning genom omlackerade möbler och återbrukad inredening.

Hon arbetar för att kommunens existerande möbler ska få ett så långt liv som möjligt. När nyinköp väl görs är det viktigt att köpa in så likvärdiga produkter som möjligt, för att möjliggöra smidiga utbyten mellan kommunens olika enheter.

– Vid nybyggnationer ska man tänka på att man köper in ett bassortiment som är användbart en lång tid framöver. Vi arbetar just med att ta fram ett generellt sortiment med specifika rekommendationer vid nyinköp, säger Catrine Berger.

God design ökar acceptansen

Katrin Borgenhard på inredningsbyrån KDesign är den konsult som fått i uppdrag att hjälpa Falköpings kommun med cirkulär inredning. När kommunala rum eller lokaler renoveras – eller vid nybyggen – kopplas hon in för att ge tips och idéer på hur arbetet kan ske så cirkulärt som möjligt, tittar på vad som redan finns i befintlig lokal och åker till kommunens centrala möbellager och plockar möbler där, som vid behov kläs om.

Josefine Cataldo, Science Park Borås
Josefine Cataldo, projektledare Cirkulär kommun. Foto: Lisa Dohlnér Lundwall

Ett exempel är fikarummet på kommunens arbetsmarknadsenhet, som under året fått en ansiktslyftning med omlackerade möbler och återvunna inredningsdetaljer. Renoveringen gick i sin helhet på 119 000 kr – långt mycket mindre än vad det hade kostat om allt hade köpts nytt.

Josefine Cataldo, projektledare för Cirkulär kommun och samordnare för Klimat 2030, tycker att det är viktigt att lyfta fram den estetiska aspekten när det kommer till återbruk.

– Det är viktigt att vi har miljöer som är funktionella och trivsamma även när det är återbrukat. Det är därför väldigt roligt att se att Falköping har upphandlat den kompetensen för att få snygga cirkulära miljöer med befintliga möbler. Detta ökar acceptansen och viljan att återbruka, säger hon och fortsätter:

– Ofta syns det inte ens att inredningen är återbrukad. Falköping har tagit fram en etikett – Design med omtanke! – som visar att det här är en återbrukad miljö, vilket är ett bra sätt att synliggöra att man arbetar med frågan!

Text: Christian Naumanen
Foto: Falköping kommun

Läs mer om projektet Cirkulär kommun: