Cirkulär kommun 2.0

Nätverket Cirkulär kommun syftar till att påskynda en cirkulär omställning hos den offentliga aktören för ett mer hållbart och resurseffektivt samhälle. En cirkulär ekonomi kräver en cirkulär kund. Den offentliga aktören, som en stor konsument, behöver nya förhållningssätt till varor och tjänster vilket kräver förändrade sätt att planera, organisera och styra sin verksamhet.

Ska vi nå våra klimat- och miljömål måste vi minska uttaget av jungfruliga material, använda det vi har mer effektivt och hitta vägar att förlänga livet på produkter. Det kräver en helhetssyn som inte bara inkluderar anskaffning utan också innehav och avveckling.

Cirkulär kommun har fokus på möbler, textil och arbetskläder och vänder sig i första hand till kommuner och offentliga aktörer inom Västra Götalandsregionen som vill ha stöd och inspiration i arbetet med en cirkulär omställning. Det gör vi genom att erbjuda enskilt stöd, nätverksträffar och skapa möjligheter för samverkan och erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer där vi tillsammans kan hitta nya lösningar.

Projektet drivs av Science Park Borås och finansieras av Västra Götalandsregionen. Arbetet sker inom ramen för kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. Cirkulär kommun är ett erbjudande inom Klimat 2030 och Kommunernas Klimatlöfte – de kommuner som antagit löftena som kopplar till cirkulära möbler och arbetskläder kan få stöd i sitt arbete genom Cirkulär kommun.

Har du tankar eller idéer som du vill diskutera eller samverka kring?
Hör av dig till: josefine.cataldo@hb.se

Läs mer

Cirkulär affärsmodell för återbruk av möbler i Trollhättan får genomslag

Genom att gå från en linjär affärsmodell, där möbler produceras, används och sedan slängs, till en cirkulär affärsmodell där möbler ...

Design med omtanke när Falköping möblerar cirkulärt

Falköpings kommun satsar på cirkulär inredning! Genom upphandling av två nya tjänster har man grundat för att skapa cirkulära möbelflöden ...

Tvätteri i Götene kommun skapar hållbarhet, hälsa och arbete för alla

Ett eget tvätteri för att stötta hårt belastade arbetsgrupper och samtidigt skapa meningsfulla arbetstillfällen till kommunens invånare. Götene kommun har ...

Satsning på cirkulära möbler ger mervärde i Härryda

Härryda kommun tar stora kliv framåt i sin cirkulära omställning genom ett projekt som tar ett helhetsgrepp på allt från ...

Stort engagemang kring cirkulära arbetskläder

Vid en digital mässa om cirkulära arbetskläder presenterades både pågående forskning och cirkulära affärsidéer för drygt 70 deltagare. Den digitala ...
arbetskläder på galgar

17 november: Digital cirkulär mässa arbetskläder

Den 17 november kl. 9-12 bjuder Cirkulär kommun in till en digital cirkulär mässa där företag och offentliga aktörer ges möjlighet att ...
Soffmöbler. Foto: Yann Maignan, Unsplash

Stort intresse för nätverket Cirkulär kommun

Cirkulär ekonomi, främst med fokus på möbler och arbetskläder, är högt på agendan i många kommuner. Sedan i november 2020 ...

2 juni: Webbinarium – Cirkulär kommuns nätverksträff med temat cirkulära inköp och upphandlingar

Välkommen till ett webbinarium för att undersöka hur vi kan använda inköp och upphandling som ett verktyg för att bli ...
Soffkudde

28 april: Workshop – Få en produkt att bli cirkulär

Välkommen till en workshop där du går från teori till praktik. Utmaningen blir att jobba i case där en linjär ...

Kommuner i Västra Götaland visar stort intresse för cirkulära flöden

Genom starka nätverk och ökad förståelse kan Västra Götalandsregionens kommuner på sikt göra fler och mer strategiskt genomtänkta cirkulära flöden ...

Projektets mål

Syftet är att stötta kommuner till en cirkulär omställning genom att:

  • Öka medvetenheten och beställarkompetensen.
  • Främja cirkulär inköp och upphandlingar med fokus på inredning och arbetskläder.
  • Ta fram handlingsplaner och strategier för att förlänga livslängd, återbruka, minska och få bort avfall.
  • Genom en ökad kompetens inom kommunerna och därmed en ökad efterfrågan på cirkulära produkter och tjänster skapas också förutsättningar för nya affärsmöjligheter inom textil och inredning.
  • Skapa samverkans möjligheter mellan kommuner och mellan företag och kommuner.

Tidsram

Startdatum: 2022-01-01

Slutdatum: 2023-12-31

Samarbetspartners

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Göteborgsregionen
Skaraborgs kommunalförbund
Fyrbodal
Länsstyrelsen
Västra Götalandsregionen

Finansiärer

Västra Götalandsregionen & Högskolan i Borås

Projektledare

Josefin Cataldo, Science Park Borås
josefine.cataldo@hb.se

Övrig info

Läs mer om projektet på Circular Hubs hemsida.