Tvätteri i Götene kommun skapar hållbarhet, hälsa och arbete för alla

Ett eget tvätteri för att stötta hårt belastade arbetsgrupper och samtidigt skapa meningsfulla arbetstillfällen till kommunens invånare. Götene kommun har sedan 2022 tvättat, lagat och impregnerat arbetskläder till omsorg, förskolor och samhällsskydd i sitt eget tvätteri.

Götene kommun ligger i Västergötland vid Vänerns östra strand och har drygt 13 000 invånare. Kommunen har 1 275 anställda och i ett led att underlätta för hårt belastade arbetsgrupper som t.ex. undersköterskor tog kommunen 2021 ett beslut att starta ett eget tvätteri för att de anställda inte själva ska behöva ansvara för att tvätta sina arbetskläder, något som tidigare gjorts på arbetstid.

Målet med tvätteriet är också att skapa meningsfulla arbetsuppgifter och egenförsörjning för personer som står utanför arbetsmarknaden.

För att minska sin miljöpåverkan och mängden inköp av arbetskläder har Götene kommun tagit ett strategiskt beslut att använda likadana kläder på alla enheter inom kommunen. Att brukarna lätt ska kunna se vilka personer som arbetar inom t.ex. en vårdavdelning har också varit bidragande till beslutet.

Minskat slitage och ökad livslängd

Införandet av ett eget tvätteri och cirkulationstvätt innebär att alla kläder används ungefär lika mycket vilket minskar slitage och ökar plaggens livslängd. Cirkulationstvätten minskar också risken för smittspridning.

Varje vecka tvättas cirka 600 plagg, där varje plagg cirkulerar ungefär tre gånger per vecka. Plaggen som kommer in till tvätteriet synas för att avgöra om de behöver lagas eller eventuellt kasseras. De vanligaste lagningarna är trasiga fickor, mindre revor och resår som gått sönder och behöver ersättas. Omkring 10–12 plagg per månad behöver någon slags lagning.

Under det första året tvätteriet varit i gång har inga plagg kasserats på grund av slitage. Däremot har ett fåtal plagg kasserats efter att ha fått fläckar av bläck eller brun utan sol som inte gått att få bort i tvätten.

När planeringen av det egna tvätteriet startade togs ett beslut om att satsa på viktiga mål som finns med i kommunens styrdokument – bland annat hållbarhet, hälsa och arbete för alla.

– Det var viktigt för oss att få med både hållbarhet och miljö, inkludering och delaktighet samt hälsa, i arbetet med tvätteriet, säger Anna Thorn, arbetscoach på det kommunala tvätteriet.

Upphämtning med cykel, sommar som vinter

Anställda på tvätteriet hämtar och lämnar all tvätt på cykel. Plaggen tvättas, lagas och impregneras för att säkerställa så lång livslängd som möjligt. Genom att använda cykel som transportmedel möts inte bara miljömålet, utan det skapar även hälsa, självständighet i arbetet och ett oberoende av en handledare som skjutsar och hämtar.

Tvätteriets lokaler är inredda med återbruk, inventarier från kommunens andra verksamheter. Initiativet att omfördela inventarier inom kommunen kallas Ge och Ta, ett samarbete med kommunens Dagligverksamhet där kontorsmöbler, IT-utrustning, gardiner och möbler tas tillvara och återbrukas. Kommunen har ett miljömål som säger att 10 % av kommunens kontor och allmänna utrymmen ska bestå av återbrukade inventarier.

– Det är kul att se att klimatlöftena har kunnat bidra till att man fått en knuff och startat igång sådana här bra initiativ. Förutom att Götene har hittat ett mer systematiskt sätt att ta hand om plaggen och förlänga livet på dem så har de gjort så många bra saker på olika plan. Bara det att man hämtar upp tvätt med cykeln och inreder med återbruk visar på att man tänker på helheten och att man agerar som en föregångare, säger Josefine Cataldo, projektledare för Cirkulär kommun och samordnare för Klimat 2030.

 

 

Text: Lisa Dohlnér Lundwall
Foto: Anna Thorn