Många vill bygga hållbart

Intresset var stort när Science Park Borås bjöd in till lunchföreläsning om att bygga socialt och ekologiskt hållbart i Borås och Sjuhärad.

Föredragen handlade om hur kommuner i omställningsarbete för en mer hållbar stadsutveckling planerar strategiskt för framtiden.

Deltagarna fick bland annat lyssna till Jan Thorsson från Vårgårdabostäder som berättade hur de arbetar. Vårgårdabostäder har bland annat renoverat en fastighet i området Klocket som är 100% fossiloberoende. All energi som produceras i byggnaden genom tillexempel solceller på taket tas till vara på genom att överskottet sparas och återanvänds.

 


Heidi Hautajärvi, processledare på Science Park Borås och moderator för seminariet Foto: Therése Eriksson

 

Heidi Hautajärvi är processledare på Science Park Borås och moderator för seminariet. Hon var glad över att så många hade tagit sig tid att komma till Do-tank Center i Textile Fashion Center där seminariet hölls.

– Jättekul att så många vill komma och lyssna, och att man uppskattar det vi gör, säger Heidi Hautajärvi.

Lunchseminariet var det andra i en serie av tre som arrangeras av Science Park Borås i samarbete med Centrum för Hållbart Samhällsbyggande och URBAN TALKS. Nästa lunchseminarium arrangeras den 4 februari och handlar om delningsekonomi och hållbar livsstil – hur gör vi och varför?
På plats finns då Erik Valvring, innovationsstrateg på Science Park Borås, och Johanna Lindblad, samordnare Design för hållbar livsstil, på Science Park Borås. Medverkar gör också Mia Magnusson, projektledare Hållbar landsbygd Sjuhärad, från Borås Stad.

 

Intresserad av att närvara på nästa lunchseminarium?
Läs mer om seminariumet här.
Anmäl dig här.