Fler tågstationer bidrar till levande landsbygd och bättre interaktion mellan stad och land

Genom att satsa på att öppna tågstationer i mindre samhällen kan man skapa social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, det visar erfarenheter som Region Skåne har sammanställt utifrån sitt arbete med stationsbaserade samhällen. Västra Götalandsregionens Västtågsutredning och prioriteringar av nya tågstationer visar att stationsbaserade samhällen dessutom kan leda till ökad integration mellan stad och landsbygd och i mindre samhällen där man öppnat tågstationer har man även kunnat se ökad inflyttning.

Med Region Skåne och deras satsning på tågstationer som förebild arrangerades ett lunchseminarium i Do-tank Center i Borås. Där diskuterades bland annat Västra Götalandsregionens Västtågsutredning om nya stationssamhällen och Tranemo Kommuns framtida planeringar kring utvecklingen av detta.

Pontus Gunnäs, som arbetat med utredning på Västra Götalandsregionen, delade med sig av sina reflektioner kring arbetet under seminariet. Tranemo kommun ses som en potentiell station i denna utveckling och de har kommit långt i sin planering av öppnandet av en tågstation i samhället, det berättade Pernilla Kronbäck och Markus Nyström från Tranemo Kommun.

 

Pernilla Kronbäck, Sektionschef för samhällsutveckling i Tranemo kommun håller en föreläsning. Foto: Therése Eriksson

 

Efter varje föreläsning följde en diskussion dirigerad av moderator Birgitta Losman, hållbarhetsstrateg på Science Park Borås, där seminariebesökarna fick möjlighet att ställa frågor kring ämnet. Diskussionerna handlade mycket om möjligheterna att kunna bo och leva på landet men samtidigt arbeta i staden.

Charlotta Tornvall, strategisk samhällsplanerare på Borås Stad, deltog i lunchseminariet. Hon menar att det är ett angeläget ämne där hon i sin yrkesroll måste bevaka utvecklingen.

– Vi har precis tagit fram en ny översiktsplan för hållbar stadsutveckling och transportsnål planering.  Jag tycker seminariet är jättebra och det är särskilt intressant att få ta del av engagemanget de har i Tranemo kommun kring de här frågorna, säger Charlotta Tornvall.

Arbetet med Västtågsutredningen ligger i linje med Boråsregionens och länets arbete för hållbara samspel med stad och landsbygd, samt dess arbete för att utveckla nya miljölösningar. Här vill Science Park Borås, tillsammans med Centrum för Hållbart Samhällbyggande och URBAN TALKS  lyfta fram de möjligheter och den potential som finns runt om i Sjuhärad.

Lunchseminariet var det första i en serie av tre som arrangeras av Science Park Borås i samarbete med Centrum för Hållbart Samhällsbyggande och URBAN TALKS. Nästa lunchseminarium arrangeras den 28 januari och handlar om hur vi bygger socialt och ekologiskt hållbart i Borås och Sjuhärad. På plats finns då Susanne Möller Arneborg och Sebastian Andersson från Borås Stad, Jan Thorsson från Vårgårda Bostäder och Kimmo Kurkkinen från Högskolan i Borås för att diskutera hur kommuner kan ställa om till en mer hållbar samhällsutveckling.

 

Intresserad av att närvara på nästa lunchseminarium?
Läs mer om seminariumet här.
Anmäl dig här.