Ny typ av konsumtion- utmaning för landets stadskärnor

Svenska folket konsumerar allt mer, både via detaljhandel och e-handel. Men samtidigt breder butiksdöden ut sig i citykärnorna och lokaler står tomma. Det betyder att parallellt som detaljhandeln alltså har visat tillväxt, konjunkturväxlingar till trots, under de senaste 22 åren så slår butiker igen, det säger Magnus Kroon, affärsutvecklare och rådgivare vid Science Park Borås. Han menar dock att det finns kreativa sätt att möta förändringarna på.

Så hur ska utbudet i de fysiska butikerna se ut i framtiden och hur kan fastighetsägare, kommun och näringsliv samverka på ett bättre sätt?

Det var bland annat dessa frågor som diskuterades när närmare 30 representanter från olika delar av Västra Götaland, som alla jobbar med nån form av centrum- och platsutveckling, samlades i Science Park Borås innovationsmiljö DO-tank Center den 4 februari.
Mötet arrangerades av Citygroup som är ett nätverk i samverkan mellan Svenska Stadskärnor och Sveriges Centrumutvecklare. Liknande träffar hölls vid exakt samma tillfälle på sju andra orter i landet under tisdagen.

Magnus Kroon inledde dagen med en nulägesanalys och framtidsspaning. Han menar att det finns tre avgörande faktorer för att handeln i stadskärnorna ska ha så bra förutsättningar som möjligt: Räntan ska vara låg så att konsumtionen får fart, valutan ska vara svag så att invånarna stannar hemma och vädret ska vara gynnsamt. Tre faktorer som så klart ligger utanför en butiksägares makt att påverka. Därför behövs gemensamma forum och strategier för att tillsammans hitta nya vägar, menar Magnus Kroon.

-Det finns en stor förståelse för paradigmskiftet inom konsumtionen och om vilka krav det ställer på en stadsutvecklingsorganisation. Den här typen av möten ger deltagarna en uppdaterad världsbild, men även utrymme för värdefullt erfarenhetsutbyte, vilket de generöst delar med varandra.

-Ett viktigt steg att ta för centrumkärnorna är att proaktiv arbeta med innehållet. Dels arbeta för att ge det befintliga utbudet rätt förutsättningar, dels att arbeta med att hitta nya oväntade etableringar som möter upp till en hållbar konsumtion, fortsätter Magnus Kroon.

Överens om vägen framåt

Anna Liljenby arbetar som näringspolitiskt ansvarig och expert i stadsutveckling på Fastighetsägarna GFR. Hon har tidigare jobbat som centrumledare i Borås på Borås City i många år. Hon var inbjuden till träffen som talare kring om hur en etableringskonsult för framtidens stadskärna jobbar.

-Jag tror att alla här förstår och en tro på stadskärnornas livskraft,  men att handeln inte kommer vara det största segmentet framöver och att utbudet kommer att förändras, säger Anna Liljenby. Det behöver inte betyda att det blir helt nya aktörer, utan det kan handla om att förstärka befintliga aktörer, säger Anna Liljenby.

Kvinna talar inför en grupp människor. Kuber med de globala målen står i mitten av rummet.
Anna Liljenby, experrt på stadsutveckling på Fastighetsägarna Foto: Science Park Borås

-Vi som är här är nog också överens om att en viktigt uppgift vi har framför oss är att stötta dem i sin utveckling med till exempel omvärldsbevakning.  Mycket av fokus läggs på att få fastighetsägare, restauratörer och butiksägare att förstå varandra bättre och förstå varandras affärsmodeller, fortsätter hon.

-Sen blir man ju glad av att se att de som är här idag uppskattar att vara i DO- tank Center och att få en inblick i det arbete Science Park Borås bedriver, och att man ser att vi i Borås vågar testa oss fram och att vi kan dela med oss av våra lyckade exempel, säger Anna Liljenby.