Fler nyanlända i textilbranschen genom Kompetensslussen

Efter projektet Konfektion 4.0, som leddes av Science Park Borås, har nu Stiftelsen Proteko tillsammans med Vuxenutbildningen i Borås och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund fått finansiering av Tillväxtverket för ett nytt projekt som skall verka för att lösa kompetensbristen i den lokala textilbranschen.

I takt med att textilbranschen i Boråsregionen växer, ökar också efterfrågan på kompetent personal. Via det nystartade projektet Kompetensslussen, som syftar till att effektivisera kompetensförsörjningen genom en ny valideringsmodell där nyanlända med sömnadsbakgrund ges chansen att snabbare komma in på arbetsmarknaden

Projektet är sprunget ur Konfektion 4.0, med ledning av bland annat Science Park Borås, där utgången var att studera och ta tillvara på de yrkesfärdigheter som migranter från länder utanför EU åtnjuter, för att sedan tillämpa dessa i den svenska textilindustrin.

Christian Lundell, VD på Stiftelsen Proteko, menar att det finns ett behov av arbetskraft och att projektets utformning, bestående av validering, utbildning och praktik, ska medföra en rakare väg in till arbetslivet för de nyanlända.

– Målet är att Kompetensslussen initialt ska leda till jobb för 15 personer. Intresset från de nyanlända textilarna har varit långt över förväntan. Av över 200 personer som deltagit på våra informationsmöten, har nu 112 gått vidare i projektet och förhoppningsvis så småningom bli ett välkommet tillskott i den lokala textilbranschen, säger Christian.

– Reduktion av överproduktion och förlängning av textiliers livslängd kommer leda till mer, och större behov av lokal produktion, fortsätter han.

För att kunna genomföra projektet Kompetensslussen tilldelades Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund sammanlagt 1,8 miljoner kronor från Tillväxtverket.