Science Park Borås samverkar nationellt för hållbara samarbeten

När Avfall Sverige och Naturvårdsverket bjöd in till inspirationsseminarium kring vad Sveriges kommuner kan göra för att bidra till en mer hållbar textilkonsumtion stod inte mindre än tre personer kopplade till Science Park Borås och Smart Textiles projekt på scen.

Adrian Zethraeus, projektledare för re:textile, berättade om re:textiles arbete och de positiva resultaten av projektet F/ACT Movement. En förfrågan från Adrian om intresse för en nationell uppskalning av F/ACT Movement blev väl emottagen och engagemanget för att höra mer var stort. Flera kommuner visade direkt intresse och fortsatta diskussioner kommer att ske inom kort.

Johanna Lindblad, samordnare inom Klimat 2030, pratade om den kartläggning kring framtidens hållbara konsument som Kairos Future gjort på uppdrag av Science Park Borås och Västra Götalandsregionen. Johanna kopplade ihop de sex konsumentgrupper, som i kartläggningen pekas ut att driva utvecklingen mot en hållbar konsumtion, med den metodik som presenteras i ”Designguide till en hållbar livsstil”, en guide som tagits fram inom Klimat2030 Västra Götaland ställer om. Hon menar att kopplingen däremellan är nödvändig för att få till en förändring på systemnivå som samtidigt blir attraktiv för kommunernas medborgare. Det visades ett stort intresse för designguiden från åhörarna.

”Kommunerna behöver förstå den hållbara konsumenten för att kunna få till en förändring inom sina ansvarsområden”, menar Johanna.

 

 

 
 
Flera samverkansparter samlade

På plats fanns också Hanna Hellström, projektledare för Circular Textile Initiative, som berättade om arbetet inom projektet och det unika samarbete mellan re:textile, Göteborgsregionen, Wargön Innovation och Swedish Fashion Council som projektet innebär.

Hela dagen hade fokus på textilkonsumtionens negativa miljöpåverkan och resurs- och kemikalieanvändning där kommunerna har en viktig roll att nå sina medborgare och ge dem kunskap kring hur man kan agera mer medvetet. Under dagen fick de drygt 70 besökarna information och inspiration från flertalet forskning- och samverkansprojekt som bedrivs runt om i Sverige.

”Smart Textiles projekt omnämns i flera sammanhang under dagen. Jag är stolt att arbeta i en miljö med så många innovativa, roliga och viktiga projekt”, säger Adrian Zethraeus.