Fler vill lappa, laga, köpa second hand och hyra kläder

Jämfört med förra året har andelen svenskar som kan tänka sig att lappa och laga sina kläder ökat. Fler kan tänka sig att hyra kläder och att köpa mindre mängder textilier. Fler anger att de köper begagnade kläder.
Det visar en ny undersökning som Naturvårdsverket genomfört.

F/activisten Therese Henriksson visar upp second hand-fynd på sitt instgramkonto @theresehenrikssson

Resultaten från den nya konsumentundersökningen där 1000 personer medverkat och som jämförts med en tidigare genomförd undersökning från 2018 visar bland annat:

  • att nästan fyra av tio kan tänka sig att hyra eller låna kläder och nästan tre av tio anger att de lånar, delar eller hyr kläder ofta eller ibland
  • drygt sju av tio kan tänka sig att köpa mer second hand och drygt hälften anger att de i någon utsträckning köper begagnade kläder
  • drygt nio av tio kan sköta om sin kläder bättre och laga när det är möjligt och fler anger att de använder sina kläder längre.

Genom olika projekt så som re:textile, F/ACT Movement, Digimode och Circular Textile Initiative bidrar Science Park Borås till att inspirera både konsumenter och företag att ställa om till mer cirkulära affärsmodeller och konsumtionsbeteenden.

För Adrian Zethraeus, projektledare för re:textile, är resultatet av Naturvårdsverkets undersökning inte förvånande.

-Det ligger i linje med tendenserna i omvärlden. Vi ser en ökad miljömedvetenhet. Ta skolstrejkerna som ett exempel. Vi ser också en ökad medvetenhet hos företag och konsumenter om textilindustrin och baksidorna med fast fashion.

Han menar även att företeelser som sker mer i vår direkta närhet också pekar i den riktning som undersökningen styrker.

-Förra året utsågs det återvunna plagget till årets julklapp och vi ser hur initiativ som white monday växer sig allt större, säger Adrian Zethraeus.

 

Länk till konsumentundersökning 2019 (pdf 8 MB)

 

Läs mer om re:textile

Läs mer om F/ACT Movement

Läs mer om forskningsprojketet Digimode

Läs mer om Circular Textile Initiative