Hackathon för en hållbar stadskärna

I takt med att e-handeln växer så ökar också konkurrensen om det fysiska utrymmet i stadskärnorna och det drabbar inte minst citylogistiken. Hack The last Mile, som gick av stapeln den 6 februari, syftar till att hitta innovativa lösningar och utveckla logistiken i Borås city genom workshops med aktörer i DO-tank Center.

En stor utmaning som många städer står inför är mängden transporter som konkurrerar med andra aktörer i den urbana stadsmiljön. Konsekvensen blir mer utsläpp, buller och ett mindre trivsamt centrum med fullbelagda gator. Utvecklingen inom e-handeln har inte bara resulterat i en rad nya utmaningar som rör den hållbara logistiken, utan också att nya IT-lösningar behöver effektiviseras.

Good Goods, ett EU-finansierat projekt med bland andra Borås Stad och Borås City som samarbetspartners, inriktar sig på smarta transportlösningar där varor packas och konsolideras i utkanten av staden, för att sedan köras in till mottagarna. Målsättningen är att transporter ska minska i frekvens och ske helt fossilfritt samt att bilarna inte kör luft eller är halvtomma, menar Sara Thiel, projektledare för Good Goods.

– Målet med hackathonet är att genom kunskapsutbyten i workshop-form identifiera, diskutera och slutligen presentera lösningar som rör citylogistiken i Borås. Med hjälp av de inbjudna aktörerna, såsom Sveriges Paketombud, Easycom och även studenter från Högskolan i Borås, så ämnar vi utmana de befintliga affärsmodellerna för e-handel och logistik för att möta den omställningen transportbranschen står inför, säger Sara Theil.

Förutom Good Goods, var också bland andra Easycom på plats som representanter e-handelsbranschen samt Sveriges Paketombud, som driver projektet Nationell Ombudsplattform, med syfte att förbättra tillgängligheten till pakettjänster och därigenom sänka transportkostnader genom nya leveransalternativ med mera.

Efter en rad inspirerande presentationer från de inbjudna talarna var det så dags för verkstad – diskutera utmanande frågeställningar från branschen i grupp, där den bästa lösningen utses den 9 mars på DO-tank Center. I potten finns en utställningsplats på E-handelsdagen den 18 mars samt ett presentkort från Borås City.