Science Park Borås kan spela viktig roll för textilhantering i Baltikum

De baltiska länderna Lettland, Estland och Litauen har problem med stora volymer av kasserad textil, utan fungerande system för hur den ska tas om hand och återvinnas.
För att lyfta frågan och tillsammans försöka hitta lösningar samlades representanter från ett flertal europeiska länders ideella organisationer, kommuner, egenföretagare, forskningsinstitut och lärosäten.

Konferensen hölls den 28 till 29 januari i Vilnius i Litauen och arrangerades av Nordic Council of Ministers, inom ramen för projektet Towards a Nordic-Baltic circular textile system. Science Park Borås var genom projektet re:textile inbjudna att delta, inte bara som konferensdeltagare, utan även för att hålla i en pitch med syfte att inleda eventuellt framtida samarbeten.

Therése Eriksson pitchar re:textile Foto: Maria Ström /Wargön Innovation

 

Frågan om textilt avfall är komplex. Redan under dagens första moment togs frågor upp kring vem som bör ansvara för insamlandet av kasserad textil, om ideella organisationer tvingas ta för stort ansvar, till frågor och problemställningar kring processen att sortera, separera och fördela vidare till second hand eller återvinning.En bidragande faktor till att det textila avfallet är större i Baltikum än i Sverige är att exempelvis Sverige exporterar mycket av sina uttjänta textilier till just dessa länder.

Therése Eriksson, kommunikatör på Science Park Borås som representerade re:textile, menar att många av konferensbesökarna jobbade intensivt på att hitta lösningar på den textila avfallshanteringen.

-Fokus låg alltså ganska mycket på det absolut sista steget i textiliernas livscykel. Men det visar å andra sidan att re:textile och Science Park Borås har en mycket viktig roll att spela i ett sammanhang som detta.

-Re:textile kan inspirera aktörer med möjlighet att påverka att titta på början av produktionskedjan istället, på design och nya affärsmodeller, så att vi tillsammans kan jobba på alla fronter. Och kan branschen ställa om och producera plagg som från början är designade gå upp i den cirkulära loopen kan vi minska textilavfallet drastiskt, fortsätter Therése.

Två exempel på upcyclade plagg. Up Cycled by LT och Textale Foto: Science Park Borås

Dag två av konferensen bestod av ett platsbesök på en sorteringsanläggning utanför Vilnius där över 30 ton textilier sorteras varje vecka. För att säkerställa att så mycket av textilierna som möjligt återanvänds sorteras de in i över 60 olika kategorier. Allt från högkvalitativa vintagekläder till kläder som kan användas vid till exempel städningsjobb. Endast fyra procent av de textiler som kommer in till anläggningen bränns – allt annat säljs eller doneras i syfte att återanvändas.