Online och offline smälter ihop för framtidens hållbara konsumtionsföretag

– Vi ska inte mota utan möta framtidens konsumtion, menade Magnus Kroon, på Science Park
Borås, när han under onsdagsmorgonen talade på e-handelsstaden Borås frukostmöte.

Magnus Kroon med mångårig bakgrund inom handeln berättade för de 200 medlemmarna som samlats i Textile Fashion Centers lokaler att vi befinner oss i den perfekta stormen där hållbarhetsfrågor och digitaliseringen utmanar handeln, och att vi inte ska se det som ett krig, tvärtom, som en möjlighet att välkomna.

– Framtidens framgångsrika företag är hållbara konsumtionsföretag, som hittar nya affärsmöjligheter inom hållbarhet och digitalisering, säger Magnus Kroon.

Med örnkoll på detaljhandelns siffror berättade Magnus Kroon att handeln står inför utmaningar. Från början av 90-talet och fram tills idag har detaljhandeln 21 år av tillväxt bakom sig, mycket tack vare bra ränteläge och svensk valuta som påverkat svenskarnas köpkraft positivt. Framåt är hållbarhetsfrågan central, både för planeten och mer konkret för att kunna attrahera ny personal och attrahera kunder. Företagens utmaning är att inte bara att erbjuda att köpa nytt, utan att vända på konsumtionshiearkin och hitta modeller för att erbjuda kunden att till exempel kunna köpa begagnat, byta, hyra eller låna med mera.

Bland utmaningarna lyfte han fram begreppet ”platsination” som en viktig framgångsfaktor i stadsutvecklingen och för att stärka företagens konkurrenskraft.

– Det här är ett vapen för att möta framtida kompetensbehov och attrahera människor att vilja flytta till platser där det är rent, tryggt och snyggt och där de fysiska butikerna kan etableras och förenas med det digitala, den uppkopplade människan. Online och offline smälter ihop och blir en naturlig del i människors vardag och för detaljhandeln.

Avslutningsvis uppmanade han samtliga företag att underteckna och ställa sig bakom Klimat 2030, som är en kraftsamling av aktörer inom Västra Götaland som vill ställa om för att bidra till en hållbar framtid.

Föredraget var en introduktion till den paneldebatt som sedan följde med representanter från företag inom mode, IT-företag, transport och logistik.

Fakta detaljhandeln 2018:
Omsättning: 790 miljarder kr, varav e-handeln omsatte 77 miljarder
Total tillväxt 2, 7 %, varav e-handeln hade 15 % tillväxt
Detaljhandeln utgör 11% av Sveriges BNP (Bruttonationalprodukt)
Sysselsätter 500 000 personer, varav 6 000 personer i Borås

Läs mer om Klimat2030