Välkomna till hösten med Science Park Borås

Erik Bresky, VD på Science Park Borås, hälsar alla våra intressenter och samarbetspartners välkomna tillbaka efter sommaren och ser framemot hösten. Här ger han sin bild av vad som är på gång.

Erik Bresky, VD på Science Park Borås

Vad förväntar du dig av hösten?

– Fortsatt hög aktivitet i våra olika projekt. Det är en härlig känsla att möta alla företag som deltar i våra olika aktiviteter, inte minst i vår innovationsmiljö Do-tank Center, som sjuder av liv varje dag. Det känns verkligen som att det finns ett momentum i att testa olika idéer kopplat till cirkulär ekonomi. Jag vill att det fortsätter så och det ska vi verka för.

Vad har våra intressenter att se framemot i kontakten med oss?

– Ett trevligt och professionellt bemötande och att vi är en organisation som växer med våra olika projekt. Vi vill vara en miljö som arbetar proaktivt och skapar möjligheter till framtida affärer.

Vad är fokus för verksamheten resten av 2019?

– Att förbereda företag och organisationer för framtida utmaningar, alltifrån den samhällsförändring vi står inför till omställningen till cirkulära affärsmodeller.

Några händelser under hösten som du specifikt vill lyfta fram?

– Vi kommer att vara värdar för konferensen ”Nationell verkstad för hållbara livsstilar” den 23-24 oktober. Under dagarna får du veta mer om de nya konsumtionsmönster som växer fram och hur verksamheter och organisationer kan ställa om för att skapa nya möjligheter som möter utmaningarna inom hållbarhet. Konferensen vill jag verkligen rekommendera. Programmet erbjuder intressanta talare, ämnen och workshops som jag är övertygad om att många inom såväl företag, som kommuner och föreningar runt om i landet vill gå på. Sedan har vi flera aktiviteter i vårt regeringsuppdrag Textile & Fashion 2030, som handlar om att ställa om mode och textilbranschen mot en mer hållbar värdekedja. Bland annat arrangerar vi Textile challenge 2 den 12 september, och som redan har många anmälda. Så fantastisk roligt med detta intresse!