Hon vill skapa en hållbar konsumtionskultur

Vill du veta hur marknadsföring påverkar vårt konsumtionsbeteende och hur den måste förändras för att förbättra miljömässig och social hållbarhet, kom då till Nationell verkstad 23-24 oktober i Borås och lyssna på Cecilia Solér, docent i marknadsföring och forskare i hållbar konsumtion vid Handelshögskolan i Göteborg.
Vad kommer du att tala om?

– Jag kommer att tala om hur marknadsföring med hjälp av idealiserade identiteter i reklam och ständigt utbud av nya versioner av produkter vi redan har, skapar en konsumtionskultur som både är skadlig för klimat och biodiversitet men också för vårt och andra människors välbefinnande.

Du säger att du vill rädda världen? Hur ska det gå till?

– Jag ser att det saknas kunskap om hur marknadsföring skapar ohållbar konsumtion samt stress och psykisk ohälsa. Mitt sätt att göra något för världen är att peka ut hur marknadsföring måste förändras för att förbättra miljömässig och social hållbarhet.

Du ifrågasätter att vi är vad vi har på oss. Kan du förklara?

– Självklart kan inte våra kläder definiera oss, möjligtvis kan kläder
säga något om vad vi tycker är snyggt eller vem vi vill umgås med.

Finns det ett samband mellan konsumtion och psykisk ohälsa? Om: hur ser det ut?

– Psykologisk forskning om materialism visar väldigt tydligt att människor som lägger stor vikt vid ägodelar har större problem med negativ självkänsla och riskerar i högre grad att drabbas av ångest och depression än de som bryr sig mindre om ägodelar.

Varför ska man komma till Nationell verkstad och lyssna på ditt föredrag?

– För att få med sig den kunskap som finns om hur reklam och utbud av produkter/tjänster faktiskt helt styr vår konsumtion. Väldigt få människor inser hur stark vår konsumtionskultur är och varför det inte hjälper att informera konsumenter om att de inte bör konsumera alltför mycket!

Se hela programmet och anmälan till Nationell verkstad