Möt framtidens konsument

För att Sverige ska ha ett framgångsrikt näringsliv även 2030 behöver vi företag som bidrar till hållbar konsumtion. Vi står inför en transformation där vi måste se möjligheterna med cirkulär ekonomi, delningsekonomi och nytänkande företag som på olika sätt möter framtidens konsumenter – på ett sätt som jorden tål.

På Science Park Borås har vi tillsammans med Västra Götalandsregionen tagit hjälp av Kairos Future för att ta reda på vad morgondagens konsumenter kommer att efterfråga. Vilka hållbarhetstrender finns runt hörnet och vilka är de mest framträdande konsumentgrupperna som kommer bidra till omställningen?

Läs rapporten i sin helhet på Västra Götalandsregionens webb ->här.

Framtidsrapporten pekar ut sex tydliga konsumentgrupper som driver utvecklingen mot hållbar konsumtion. I samband med seminariet Hur vi förenar hållbarhet med ökad konsumtion i Almedalen 3 juli 2019, presenterades studien och den film om studien som tagits fram.

Mer om rapporten och de sex olika konsumentgrupperna blir det på konferesen Nationell verkstad 23-24 oktober.
Läs mer om programmet här.

 

Du kan också läsa om konsumentgrupperna och trenderna i pdf:en ”Möt framtidens konsument”