Möt utredarna bakom 2020 års utmärkelse under Den hållbara konsumentens dag

Konsumtionens omfattande påverkan på miljön går inte längre att blunda för. För att nå de uppsatta klimatmålen för en hållbar konsumtion ska det vara lätt att konsumera hållbart och svårt att konsumera ohållbart säger utredarna och författarna Ola Palmgren och Martin Briland Rosenström, som ligger bakom en unik rapport där handelsbranschens syn på miljö- och klimatpåverkan läggs fram, samt en rad tillhörande åtgärdspunkter. Under fredagen fick de ta emot utmärkelsen och presentera rapporten digitalt.

Den 27 november varje år uppmärksammas aktörer som särskilt utmärkt sig inom hållbar konsumtion under året. Science Park Borås har tillsammans med Kairos Future inrättat utmärkelsen som en motvikt till Black Friday och den stora konsumtionshetsen som ofta förknippas med dagen.

I år uppmärksammas utredarna Ola Palmgren och Martin Briland Rosenström från Handels för sin rapport i serien Handels miljö- och klimatpolitiska program som under fredagen fick ta emot ett vandringspris i form av en t-shirt från ett överskottslager förärad med de bådas namn, tryckt i Science Park Borås innovationsmiljö DO-tank Center.

– Det är otroligt hedrande att få denna utmärkelse, inte bara på ett personligt plan för mitt och Martins hårda arbete som vi lagt ner på rapporten, utan också för hela organisationen Handels. Medlemmarna är katalysatorn och utan deras bidrag och intresse för frågorna hade inte rapporten sett dagens ljus. Därmed är utmärkelsen inte bara en symbolisk positionering utan också en konstruktiv ansats att bidra till att genomföra en grön omställning av samhället, säger Ola Palmgren och Martin Briland Rosenström fortsätter:

– Vi har haft en stor ödmjukhet i hela processen, där frågorna kopplat till rapporten inte hade gått att lösa utan input och kunskap från andra organisationer som är profilerade i dessa frågor. I det sammanhanget vill vi därför tacka de aktörer och forskare som varit behjälpliga i med viktiga insikter till rapporten.

– Det är givetvis tråkigt att vi inte kunde närvara  fysiskt på plats för att ta emot priset och ge vår föreläsning, men samtidigt känns det på ett sätt lite märkligt att föreläsa miljö- och klimatfrågor i dessa tider. Men i pandemins fotspår så är det oerhört viktigt och nödvändigt, eftersom att det krävs en återuppbyggnad och ett stöd för de organisationer och institutioner som bygger upp samhället vilket påkallar ett viktigt klimatfokus. Det sätter vikten av det här priset i rätt ljus, avslutar Martin Briland Rosenström.

Birgitta Losman, hållbarhetsstrateg på Science Park Borås, menar att årets pristagare varit modiga, men samtidigt kommit med en rad viktiga insikter för framtiden i sin rapport.

– För Science Park Borås, som arbetar med hållbar konsumtion ur ett brett perspektiv, ger rapporten ett viktig kunskap om vad som behöver göras och hur olika aktörer kan bidra i sina roller för ett mer hållbart möte mellan producent och konsument, säger Birgitta Losman.


Läs mer:

Rapporten: Handels miljö- och klimatpolitiska program
Hela eventet: Den hållbara konsumentens dag