Konferens om hållbarhetsarbete i den globala kläd-, textil- och skoindustrin

Torsdagen den 8 april höll Textilhögskolan och Sustainable Apparel Coalition en konferens på temat ”Transparency: The Must-Have Driver for Change”. Syftet med dagen var att diskutera hur man skapar insyn i hållbarhetsarbetet i den globala kläd-, textil- och skoindustrin. 

Öppenhet är ett aktuellt modeord inom kläd-, textil- och skoindustrin. Industrin och den akademiska världen är överens om att öppenhet är en viktig drivkraft för förändring och efterfrågan på att tillhandahålla en harmoniserad, jämförbar och pålitlig hållbarhetsinformation ökar. Men vad menas när vi talar om insyn i hållbarhetsarbetet? Har alla har samma uppfattning? Vilka förväntningar ska uppfyllas? Hur kan vi involvera konsumenterna i våra ansträngningar?

Textilhögskolan i Borås och hållbar Apparel Coalition bjöd in studenter och verksamma inom kläd-, textil- och skoindustrin till en konferens för att engagera i en dialog och göra det möjligt för deltagarna att förstå varandras vision och förväntningar på framgångsrika insatser. En inspirerande panel delade med sig av sina erfarenheter och goda exempel.

Se Björn Brorströms inledningstal här >>