Kunder positiva till kyldörrar i matbutiken

Under måndagens lunchseminarium i DO-tank Center berättade Ulla Lindberg från RISE Research Institutes of Sweden, om sina studier av köpbeteende vid kyldiskarna och Magnus Kroon, Science Park Borås, om utmaningar för detaljhandeln.

Ulla Lindberg berättade om resultatet av sin avhandling inom området Resursåtervinning vid Högskolan i Borås där hon undersökt kunders köpbeteende vid kyldiskarna när de handlar mejeriprodukter, frukt och grönt. Hon har studerat om kyldörrar fungerar som barriärer eller om de lockar till köp.

Att kyldörrar sparar energi och håller kylan bättre, det har tidigare studier visat. Men vad tycker kunderna? Ulla Lindberg har studerat kunders köpbeteende i matbutiken med och utan dörrar. Slutsatsen är att kunderna upplever det som positivt med dörrar på kyldisken och att graden av fräschet ökar, men samtidigt är det viktigt att dörrar är rena, att de är genomskinliga och att det är enkelt för kunderna att se varorna. Även mer praktiska saker som hur handtaget på dörrarna är utformat samt hur enkelt det är att plocka varorna påverkar kundernas beteende. Upplevelsen av fräschhet är som sagt central för att vi ska handla och att våra sinnen som syn, känsel och lukt också påverkar våra val.

Läs mer om Ulla Lindbergs avhandling här (länk till Högskolan i Borås webbplats)

Detaljhandel med 21 år av tillväxt

Magnus Kroon gav sedan en utblick av detaljhandeln som gått som tåget med tillväxt de senaste 21 åren mycket tack vare låga räntor och låg arbetslöshet, men att en avmattning nu kan ses när det gäller handeln från de fysiska butikerna. Trots e-handelns snabba framväxt står butikerna fortfarande för 91 procent av den totala försäljningen i detaljhandeln. Digitaliseringen och hållbarhet skapar nu krav på omställning och Magnus Kroon visade på den omvända konsumtionshierarkin som ska göra handeln mer hållbar när det kommer till konsumtion.

Hiearkin bygger på att istället för att köpa nytt ska grunden vara att använda sakerna länge och att begagnat, lån, laga och ändra, hyra med mera ska utgöra grunden av konsumtionen. Och det är just i denna omställning som Science Park vill göra skillnad– att kunna hjälpa företag laborera kring framtidens konsumtion med hjälp av att facilitera workshops och driva projekt för att inspirera och förbättra med den omvända konsumtionshiearkin som utgångspunkt.

Lunchseminarierna tar nu paus för sommar, men återkommer i höst.

Har du tankar och idéer på vad du vill att dessa seminarier ska handla om, tveka inte att
kontakta Birgitta Losman på mejl: birgitta.losman@hb.se.

Vill du och ditt företag komma i kontakt med Science Park och vår DO-tank miljö.
Kontakta Erik Valvring på mejl: erik.valvring@scienceparkboras.se.