Samverkan ledord under Sveriges Innovationsriksdag2019

Det smarta samhället var temat under två dagar i Karlskrona 8-9 maj när det var dags för Sveriges Innovationsriksdag 2019 (SIR) som samlade landets inkubatorer och Science Parks med flera för att stärka Sveriges innovations- och konkurrenskraft.

Samverkan eller samskapande var ledord på konferensen hos både föreläsare och efterföljande paneldebatter. Något som också innovationsstrateg Erik Valvring på Science Park Borås håller med om:

– Det är viktigt med samverkan på flera nivåer. Vi behöver öka samverkan mellan innovationsmiljöer  på transformativ nivå, men också konkret i genomförandet av våra innovationsprojekt.Sveriges Innovationsriksdag är ett viktigt forum för att etablera nya samarbeten och skapa gränsöverskridande projekt, säger han och fortsätter.

– Dagarna har bjudit på intressanta diskussioner och lärdomar kring Det smarta samhället. Något som varit värdefullt när vi nu bygger upp området Samhällsutveckling inom på Science Park i Borås. Förra året var vi i Borås värd för Sveriges Innovationsriksdag under temat Cirkulär Ekonomi. Karlskrona gjorde det bra i år och jag är övertygad om att Skellefteå blir mycket intressant nästa år, kommenterar Erik Valvring efter konferensen som hölls i den nybyggda eventarenan Brinova mitt i Karlskrona.

Inledningstalade gjorde näringsminister Ibrahim Baylan, som berättade om sitt första möte med Sverige och för honom alla nya tekniska innovationer. Han kom hit på 80-talet från en uppväxt i sydöstra Turkiet med primitiva levnadsförhållanden.

Sverige ska bli fossilfritt

Med berättelsen gav han perspektiv på vad människans uppfinningsrikedom och innovation kan göra.
Användningen av energi har gjort det möjligt för oss att kunna leva bekväma liv. Utmaningen framåt, menar han, är att kunna fortsätta leva gott och hållbart utan att förstöra klimatet med fossila bränslen såsom olja, gas och kol.– Sveriges mål är att bli det första fossilfria välfärdslandet i världen, sa Bayland.

För att lyckas anser att han att det krävs fortsatta investeringar steg för steg i klimatsmarta lösningar och ta hjälp av digitaliseringen.Claudia Olsson, företagare och analytiker, gav sedan deltagarna en global exposé av de tekniska innovationer som sker runt om i världen från AI nyhetsuppläsare (Artificiell intelligens), digitala influensers och Formel 1 bilar som styrs med hjälp av känslor. En utveckling som tycktes både skrämma och fascinera publiken.

Budskapet är att vi måste öka och uppdatera vår digitala kompetens. Hon gav exempel på att vi behöver kompetensutveckla oss i snitt 101 dagar fram till 2022 för att stå oss konkurrenskraftiga.

– Det livslånga lärandet är avgörande för Sveriges globala konkurrenskraft och att vi värnar EU:s demokratiska principer och värderingar när människa och teknik integreras alltmer, sa Claudia Olsson.

Samarbete, mångfald och tillit

Förmiddagen dag 2 innehåll tre parallella spår av workshops med fortsatt fokus på hur vi ska utveckla innovationssystemet från olika perspektiv. Ett förslag i efterföljande paneldebatt var att bredda SIR till nästa år och omfatta fler aktörer i innovationssystemet och att begreppet social innovation ska få ta större plats, det vill säga innovativa metoder och tjänster för produkter och processer för att förändra samhället.

Avslutande talare och kreativitetsexpert Tobias Degsell, talade hellre om förbättring än om förändring. Människor tenderar att nappa på förbättring och inte gilla förändring. Under sin tid som kurator på Nobelmuseet analyserade han samtliga drygt 900 nobelpristagares arbeten och kunde han se mönster som han strukturerade i återkommande ord. Att vara nyfiken och envis är helt avgörande för mänsklig utveckling. Samarbete, mångfald och tillit är nycklar till kreativitet. Och att göra är det viktiga, nytt eller annorlunda. Experimentera mera tillsammans var det avslutande budskapet från Tobias Degsell.

Läs mer om Sveriges Innovationsriksdag2019