Fler köpcentrum visar intresse för omställning och Klimat2030

Hur kan köpcentrum ställa om och bidra till Västra Götalandsregionens satsning Klimat2030? Detta diskuterades på senaste nätverksträffen 25 april med representanter från olika köpcentrum i Väst. Träffen hölls på Garveriet i Floda, en mötesplats med närproducerad mat och hållbarhet i fokus.

Sammankallande för träffen var Magnus Kroon och Johanna Lindblad på Science Park Borås. De är samordnare för fokusområdet: förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster, som är ett av fyra områden inom Klimat2030, som är en kraftsamling för västsvenska aktörer som agerar för en attraktiv och hållbar framtid.

– Köpcentrum är en viktig målgrupp i omställningsarbetet mot mer hållbara och cirkulära affärsmodeller, då de står för mötesplatser där mycket handlar om att sälja och köpa nytt. Syftet med nätverket är att vi tillsammans bygger upp ny kunskap och gemensamt utvecklar lösningar på hur vi kan handla på andra sätt, där basen inte är att köpa nytt, utan att använda det vi har, säger Magnus Kroon.

Temat för denna tredje träff var trender kopplat till hållbar konsumtion. Deltagarna fick bland annat veta mer om inititiavet F/act Movement som presentades av Adrian Zethraeus, projektledare för Re-textile, och som bygger på att 10 så kallade factivister med köpstopp av nya kläder under 6 månader har fått möjlighet att på olika kreativa sätt aktivera innehållet i sina egna garderober. Efter lunch höll Kairos Future en presentation av en ny studie, som de gjort på uppdrag av Science Park Borås och Västra Götalandsregionen, där de belyser framtida konsumtionstrender och mot bakgrund av information på bland annat sociala medier identifierat olika konsumtionstyper.

En av deltagarna var Kristoffer Granefelt som är centrumledare på Knalleland i Borås. Han sammanfattar träffen som en viktig dag och ett stort ämne som allt fler människor på jorden kommer att både behöva och vilja engagera sig i framtiden. Han säger att Knalleland och butikerna jobbar mycket med frågan. Magnus Kroon märker av att det börjar hända saker på området och gläds åt köpcentrumens vilja att delta på träffarna.

– Det är en stor och långsiktig fråga och vi är väldigt glada över engagemanget bland deltagarna. Vi på Science Park har erbjudit oss att jobba vidare med frågor om cirkulära modeller och flera visade intresse. Och till nästa träff hoppas jag på att några skriver på och ansluter sig till Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om, avslutar Magnus Kroon.

Läs mer om Klimat2030