Skänk dina gamla jeans – Re:textile lanserar insamlingskampanj

skank-dina-gamla-jeans

Under Kretsloppsveckan i Borås (vecka 37) lanserar Re:textile och Borås Energi och Miljö en insamlingskampanj för använda jeansplagg! Under två veckor kommer insamlingskärl finns uppställda på Textile Fashion Center i Borås där alla plaggtyper av denim kan lämnas.

Kampanjen startar 10 september och insamlingskärlen finns på plats till och med 25e september. Syftet med kampanjen är att undersöka möjligheterna med insamlingskampanjer. Vanligtvis sker insamling av textil och urvalet utifrån konsumentens goda vilja, tycke och smak. Vad händer om företag börjar efterfråga specifika fraktioner av begagnade kläder från konsumenterna? Hur kommer dessa fraktioner se ut avseende slitage, kvalitet, ålder etc. och hur kan de användas för att göra nya kläder? Är denna typ av insamlingsstrategi ett steg mot implementering av cirkulära affärsmodeller i textilbranschen? Det är några av de frågor som vi adresserar i detta projekt.

Vi tror att konkurrensen om de mest åtråvärda fraktionerna bara kommer att öka. Att skapa kontroll och standardiserade flöden (även fast innebörden av ”standard” och ”kvalitet” kanske kommer behöva omdefinieras. Vi återkommer nog till det i kommande artiklar) ligger i företagens intresse för att kunna skapa lönsamma affärsmodeller som bygger på upcycling och återanvändning.

En effekt vi i Re:textile ser är möjligheten till en mer kontrollerad ”återproduktion”, där använda produkter blir nya produkter på ett sätt som både är lönsamt och resurseffektiva.