Vi möter makers i Paris

HoldUp på SenseCamp Paris

För 2016 har Science Park Borås fått medel från Vinnova för att stödja utvecklingen av maker-rörelsen i Sverige kopplat till hållbar utveckling utifrån textil och mode. Marketplace Borås/re-textile deltar i projektet tillsammans med Modeinkubatorn, Textilhögskolan och Smart Textiles.

Textil- och modebranschen har genomgått en stor förändring under de senaste 10 åren till följd av den digitala samhällsutvecklingen som påverkat både villkor och förutsättningar för konstnärligt och kreativt skapande. Vi ser initiativ som idag allmänt går under begreppet DIY växa fram. Vi ser också en stor potential hos användare och konsumenter att vilja bidra till social innovation utifrån ett eget behov eller en vilja av att hjälpa andra.

Kultur och kreativa näringar bidrar med idéskapande innehåll till teknik och social innovation. I gränsöverskridande samarbeten skapas en grogrund för innovativa lösningar och produkter med kapacitet att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle och en cirkulär ekonomi där det handgjorda och närproducerade blir alltmer centralt.

Vi har under under helgen medverkat i SenseCamp i Paris, ett makers-event kopplat till samhällsutveckling och socialt entreprenörskap, organiserat av nätverket MakeSense. Vi deltog i workshops där man fick lära sig bygga nytt från restmaterial, re:designa möbler, programmera en drönare eller lära sig grunderna inom laserskärning. Detta varvades med inspirerande föreläsningar och intressanta samtal med makers och shakers från olika delar av världen. Bland annat diskuterades maker-begreppet utifrån frågan: vem är en maker?

”Vi är alla makers, alla borde vara en maker” menar Loren Armburst, en av workshopdeltagarna och grundare av makerspacet Techshop Ateliers Leroy Merlin i Paris.

Allt fler makerspaces poppar upp där projektmakare får tillgång till elektroniklabb, sy-studios, laser-skärare och 3D-printers under ett och samma tak. Här ges en utmärkt miljö för idéutveckling och enkel prototypframtagning. Genom dessa lokalers uppbyggnad och genom maker-kulturens fria sätt att samarbeta över gränserna skapas nya idéer och arbetssätt för att lösa gemensamma problem och tackla samhällsutmaningar. Att kliva in i ett makerspace är som att komma in i en oas av kreativitet där kreatörer och entusiaster med olika kompetens och bakgrund möts för att slå sina kloka huvuden ihop och skapa framtidens lösningar idag.

Makerskulturen drivs av samhällsmedborgares vilja att göra saker på nya sätt och utmana invanda mönster. Helgens många samtal och möten gav nya perspektiv och lärdomar kring maker-rörelsens inverkan och påverkan på individ och samhälle. Inom denna växande rörelse finns en stor vilja att bidra till hållbar utveckling – inte minst inom re:design och design för re:design.

Makers är här för att stanna och har i stora delar av Europa blivit en viktig del i samhällsutvecklingen.

Till hösten bjuder vi in till en makers hold-up tillsammans med MakeSense i Borås!

Vi vill ta reda på hur vi kan bidra till utvecklingen av en lika levande och internationell mötesplats för makers i Sverige och Norden som den vi mött i Paris från vår utgångspunkt re:make och re:waste.

Läs mer om MakeSense och SenseCamp

Kolla in makerrörelsen i Sverige under #makeinsweden

Se filmen från besöket på SenseCampParis2016