Re:textile Gallery slår upp dörrarna i Textile Fashion Center

Den 7e juni 2016 invigdes Re:textiles nya lokaler i Fashion Gallery (Textile Fashion Center, Borås). Lokalerna kommer både visa upp prototyper som skapats i projektet och vara en plats för möten, kunskapsspridning och skapande. Idag finns ett mini-makerspace på plats för att kunna uppdatera plagg.

Re:textile ingår i ett projekt som är finansierat av Vinnova för att stödja utvecklingen av maker-rörelsen i Sverige kopplat till hållbar utveckling utifrån textil och mode. Utvecklingen av mini-makerspacet är ett led i att skapa en plats där makers och innovatörer kan utveckla idéer för att främja återbruk och resurseffektiva affärsmodeller inom textil. Medelsvensken slänger nästan 8 kilo textilier varje år. Det är dags att tänka om! Re:use, re:print, re:add, re:shape, re:sell – framtidens affärsmöjligheter med re: är många.


Ny forskningsrapport

I samband med invigningen släpper projektet sin senaste forskningsrapport som ur ett ekonomiskt perspektiv studerar potentialen för flödena av insamlad textil.

Länk till nedladdning av rapporten och tidigare publikationer.