Kommuner i Västra Götaland visar stort intresse för cirkulära flöden

  1. Genom starka nätverk och ökad förståelse kan Västra Götalandsregionens kommuner på sikt göra fler och mer strategiskt genomtänkta cirkulära flöden och inköp. Under tisdagen den 24 november hölls en digital träff för att just stärka nätverket, inspirera och stötta till att skapa förutsättningar för cirkulära inköp. Träffen arrangerades av nätverket Cirkulära kommuner och Circular Hub vid Science Park Borås.

Syftet med träffen var att kompetensutveckla och skapa förutsättningar för cirkulära flöden inom möbler, textil och arbetskläder. Detta görs dels genom att arbeta med hur man kan ställa cirkulära hållbara krav vid inköp och upphandlingar. Men det innebär också att systematiskt utveckla interna rutiner och strategier för att förlänga livslängd och minska avfallsmängder samt undersöka hur den interna organisationens strukturer kan stötta ett cirkulärt arbete. Över 30 deltagare från lika många kommuner deltog under förmiddagen. De bjöds bland annat på inspirationsföreläsningar från Cirkulära Skåne, White arkitekter,  Gävle kommun och Textilia. Projektledare Josefine Persson höll i träffen tillsammans med sin kollega Erik Valvring, innovationsstrateg vid Science Park Borås.

De talade inledningsvis om skillnaden mellan begreppen cirkulär och cirkulär ekonomi. De menar att begreppet cirkulär exempelvis ofta handlar om en vara och hur länge en vara kan cirkulera, medan cirkulär ekonomi handlar om att bygga ett system för det cirkulära som även fungerar ekonomiskt. Det kan handla om ramar, strategier, ambitionsnivå och affärsplaner.

Träffen var den första i sitt slag och Josefine Persson var glad över att så många anslutit.

– Först och främst är det väldigt roligt att det finns ett stort intresse bland regionens kommuner. Ju fler som arbetar med frågan desto större effekt kan vi uppnå tillsammans, säger Josefine Persson. Om kommuner kan samverka och synkronisera krav vid upphandling och inköp kan det ge större effekt och ger en tydligare riktning till företagen, fortsätter hon.

Josefin Persson, projektledare Cirkulära Kommuner vid Science Park Borås
Efterfrågan skapar omställning

Bland deltagarna var erfarenheterna kring cirkulära inköp skiftande och det uppstod intressanta konversationer och kunskapsutbyten mellan deltagarna, något som Josefin Persson hoppas kan bidra till det fortsatta arbetet.

– Målet med träffen är att deltagarna ska få inspiration och en ökad förståelse kring frågan, men även att påbörja diskussioner för att se vilka behov som finns och hur nätverket kan stötta kommunernas arbete. Att efterfråga cirkulära lösningar samt att vid inköp och upphandling ställa krav som kan driva på omställningen är viktigt. Men också att hitta interna rutiner och strategier för att förlänga livslängden och möjliggöra cirkulära flöden, säger Josefine Persson.

Mer interaktivt på nästa träff

Nästa steg blir att utvärdera den input som kom fram under nätverksträffen och planera vidare för 2021. Enligt Josefin Persson är tanken med kommande träffar att de ska vara mer interaktiva för att deltagarna ska få ut det man behöver för att komma vidare.

– Vid kommande tillfällen kommer vi fördjupa oss mer i specifika områden och undersöka vilka utmaningar som finns och hur vi kan hitta lösningar för att komma vidare, säger Josefine Persson. Förutsättningarna kan se olika ut och därför är det viktigt med dialog under träffarna för att deltagarna ska få det man behöver för att komma vidare. Flera deltagare efterfrågade mer goda exempel så det kommer vi försöka integrera i träffarna även framöver, avslutar Josefine Persson.

Läs mer om Circular Hub här

Artikel om när Delegationen för cirkulär ekonomi var på besök hos Science Park Borås