Re:textile och Lindex i samarbete mot en hållbar textilindustri

Foto: Lindex

I mitten av mars lanseras klädkollektionen Re:Design – en kollektion av exklusivt upcyclade produkter som klädkedjan Lindex har designat och sytt om lokalt i Borås i samarbete med Re:textile – ett projekt inom Science Park Borås med syfte att skapa cirkulära flöden inom textilbranschen. Samarbetet med Lindex är ett viktigt steg för Re:textile mot en hållbar textilindustri.  

Re:Design är ett pilotprojekt som Lindex har genomfört i samarbete med Re:textile för att utforska nya innovativa och mer cirkulära sätt att arbeta för att använda mindre resurser samt förlänga produkters livstid i modebranschen. Det görs genom att designa om gamla klädplagg till nya – ett steg mot ett mer hållbart och resurseffektivt sätt att skapa mode. De ursprungliga plaggen har getts nya detaljer eller tagits isär och satts ihop för att skapa helt nya produkter.

– Re:Designprojektet har varit väldigt lärorikt för oss, framförallt har det gett en tydlig bild av vilka utmaningar som följer med att ställa om linjära design-, produktions- och logistikflöden till cirkulära dito. Vi ser att det mesta, såsom mönsterkonstruktion, materialåtgångsberäkningar, logistik- och informationsflöden och produktion, kräver nya arbetssätt och nya typer av värdekedjor som inte riktigt är fullt utvecklade idag. Samarbetet med ett stort modeföretag som Lindex har gett oss möjlighet att växla upp våra insatser snabbare och sätta idéer om cirkulärt mode i verket tidigare än om vi hade gjort det helt själva, säger Jonas Larsson, forskningsledare och universitetslektor inom Textilt Management, vid Textilhögskolan, Högskolan i Borås.

Valet på Borås och Re:textile som samarbetsaktör är ett erkännande för Re:textile som sedan flera år kopplar ihop forskning och verklighet för att skapa en mer cirkulär och hållbar textilindustri. Re:textile syftar till att utveckla design- och affärsmodeller för cirkularitet i textilindustrin. Genom både forskning och konkreta projekt undersöks den kommersiella gångbarheten inom redesign.

– Vårt mål inom Re:textile är att bidra till en minskad konsumtion av resurser genom nya designprocesser och affärsmodeller och vi är väldigt stolta över att ha genomfört det här projektet tillsammans med Lindex. Att jobba med Lindex som partner, med deras starka mode och breda målgrupp, hjälper oss att ta redesign från nisch till en större marknad, vilket verkligen kan göra skillnad, säger Adrian Zethraeus, projektledare Re:textile.


Re:textile är ett projekt med Science Park Borås som huvudman och som drivs i samverkan med Marketplace Borås samt flera andra organisationer, företag och entreprenörer i Västsverige. Projektet är finansierat av Västra Götalandsregionen samt Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund.

Besök retextile.se