Dagar av verkstad på Science Park Borås för hållbar konsumtion

Nya insikter och ny kunskap som initierar till handling. Så sammanfattar deltagarna två inspirerande dagar i Borås 23-24 oktober. Den femte upplagan av konferensen Nationell verkstad 2019 lockade drygt 110 deltagare runt om i Sverige och även från Norge och Finland. Alla med gemensamma nämnare att verka för en hållbar konsumtion och hållbara livsstilar.

Science Park Borås stod som huvudarrangör för första gången och när projektledare Johanna Lindblad sammanfattar dagarna är det systemförändring hon först kommer att tänka på.

– Om vi ska lyckas ställa om till en mer hållbar värld måste vi förändra normerna i vårt samhälle. Vi måste hitta andra sätt att känna lycka och välbefinnande än i konsumtion. Här har alla aktörer i samhället en utmanande och nödvändig resa framför sig, säger hon.

Ett resonemang som understöds av Cecilia Solér, docent i marknadsföring och forskare i hållbar konsumtion, som talade om att konsumtionen idag fyller ett existentiellt tomrum. Vårt sätt att leva i en konsumtionskultur gör oss inte lyckliga, tvärtom, istället borde vi ägna mer tid åt nära och kära.

Fyra steg till ett lyckligare liv

På tal om lycka så är det ett gupp på vägen och varar max 3 månader, inget långvarigt, enligt ekonomiprofessor Micael Dahlen. Han avslutade sin presentation med en lista på saker som han undersökt bland människor, inte bara i Sverige, utan på resor runt om i världen, och som kan göra oss något lyckligare över tid.

1. Think short term
2. Fun
3. Good habits
4. Together

– Att ha kul är naturens potenta drog, sa Micael Dahlen som tycker att vi ska leva mer i nuet, hitta våra lyckostunder och hellre tänka summan av det vi gjort under dagen än långsiktigt och skaffa oss goda vanor och vara tillsammans.

– Vi är sociala varelser.

Mia Magnusson, strategisk samhällsplanerare i Borås Stad, är glad att det inre och att värderingar kom fram och lyftes under dagarna.

– För mig var det bra att begreppet konsumtionskultur lyftes och inse att jag är del av den. Alla är del av den. Det var en insikt att vi borde skilja på behovsbaserad och begärsbaserad konsumtion. Det är våra begär som styr, något alla måste våga se, säger hon.

Konsumentverket är en av konferensens samarbetspartner och Kristina Difs, Nätverkande utredare på Konsumentverket, var en av flera representanter från myndigheten som deltog. Hon kommenterar dagarna såhär:

– Det var två inspirerande dagar där vi uppskattade att få nätverka och workshopa tillsammans. Vi fick även med oss spännande tankar, till exempel kring konsumtionskultur. Extra inspirerande var att få höra om alla initiativ som pågår för att skapa en förändring. Inte minst att få möta personerna bakom projekten och höra om de möjligheter och svårigheter som de ser i sitt arbete.

Mer tid önskas

För kunna agera mer kraftfullt efterfrågar deltagarna mer tid, pengar och tydligare politiska styrmedel.

– Vikten av reglering framkom tydligt, inte minst i panelsamtalet med företrädare från politik, akademi och myndighet. Men även betydelsen av att våga se lösningar utanför dagens strukturer och system säger Johanna Lindblad.

En bra sammanfattning av dagarna gav Inkubatorn i Borås i sitt LinkedIN-flöde:
  • Vi konsumerar textil och mode existentiellt, utefter innebörd snarare än funktion.
  • Status är den starkaste drivkraften för förändring hos konsumenter, men för makthavare krävs regler och förbud.
  • Det är klart så att vi individer som konsumerar textil och mode har ett ansvar i att bli mer hållbara.
  • MEN – det är beslutsfattarna som måste både kravställa och ge de större aktörerna rätt förutsättningar, att i förlängningen erbjuda slutkonsumenterna de mer hållbara valen.
  • Modejättarna har en enorm makt att förändra våra konsumtionsbeteenden, men de i sin tur måste gynnas av exempelvis gröna skatteväxlingar och nya ramverk som främjar konkurrens kring hållbarhet.
  • Idag är det dyrt och tar tid att leva hållbart. Höj priset på det ohållbara!
  • De nya, unga företagen som växer fram är mer värderingsstyrda än lönsamhetsstyrda
    och mäter framgång på omställning snarare än lönsamhet.
  • Nya affärsmodeller måste synliggöras och premieras – vi måste hitta nya sätt att mäta framgång som baseras på hållbarhet. Till slut, citerat ekonomiprofessorn Micael Dahlén: ”Det enklare att göra kortsiktiga val än långsiktiga.”
Resultat från workshops lyfts upp i Göteborg och Bryssel

Så vad händer nu? Arbetet med att ställa om fortsätter och ett tydligt exempel sker redan nästa vecka då Adrian Zethreus projektledare på Re-textile vid Science Park Borås, kommer att leda ett panelsamtal på Röhsska museet i Göteborg den 14 november, där han tar med sig kunskap och resultat från workshoppen om mode, som var en av fyra workshops under konferensen. Läs mer här.

Han kommer även att delta på EU design days i Bryssel den 26 november, där en gruppering med representanter från olika länder ska diskutera hållbarhet och cirkulär ekonomi. Det bidrag från Sverige som valdes ut att presenteras är F/ACT Movement.

Läs mer här.

– Förutom specifikt F/ACT kommer jag att lyfta vårt arbete generellt med hållbar konsumtion och där jag kommer också att ta med mig resultat, slutsatser och tankar från Nationell verkstad.

Fler bilder från dagarna finns på nationellverkstad2019
Ta del av utvärderingen av konferensen (pdf)

Media

Media var på plats under konferensen. Lyssna på de olika radioinslag från P4 Sjuhärad som bevakade
förmiddagen den 23 oktober.

Intervju med Dr Lewis Akenji

Intervju med Johanna Lindblad, projektledare för Nationell verkstad

Intervju med Kristofer Jonsson, whatifdesignstudio

Intervju med Jonas Larsson forskare på Textilhögskolan i Borås

Intervju med Beatrice Stenmark, modedesignstudent på Textilhögskolan i Borås

Om Nationell verkstad

Nationell verkstad för hållbara livsstilar är en årligt återkommande nationell konferens inom ramen för Sveriges genomförande av FN:s ramverk för hållbar konsumtion och produktion. Konferensen vänder sig till deltagare från privat och offentlig sektor, akademi och ideella föreningar runt om i Sverige. I år arrangerades konferensen för femte gången med Science Park Borås som arrangör för första gången i nära samarbete med Borås Stad. Medarrangörer var Konsumentverkets Forum för miljösmart konsumtion och Naturvårdsverket.

Av: Henrik Grönberg
Foto: Suss Wilén och Henrik Grönberg