Re:textile

Re:textile syftar till att främja omställning till cirkulär ekonomi inom textil och modebranschen genom nya designprinciper, affärsmodeller och produktionssystem som möjliggör cirkulära flöden. Metodiken består av att tillsammans med företag utveckla och testa cirkulära pilotkoncept och samtidigt undersöka de ekonomiska och praktiska förutsättningarna för genomförande och uppskalning.

Re:textile har som ambition att möjliggöra affärer inom textil och mode med mindre råvarupåverkan. Genom att skapa en struktur för cirkulära flöden inom textil är ambitionen att Re:textile ska minska resursförbrukningen av textilier och skapa möjligheter för en hållbar livsstil för regionens invånare genom att nya affärsmöjligheter skapas. Projektet långsiktiga mål är att redan från början i designfasen tänka cirkulära flöden och utveckla produkter och affärsmodeller för en längre livslängd.

Pågående aktiviteter inom projektet är att ta fram ett ”Circular Business Toolkit”, ett kompentensutvecklingsprogram för produktutvecklare som möjliggör spridning av kunskap. Circular Business Toolkit ska resultera i en artikelserie och en bok där teori, case och verktyg för cirkulära affärsmodeller presenteras, samt en utbildningsprogram bestående av teorifilmer där gäster från forskning och näringsliv intervjuas och föreläser.

Samarbetspartners

Finansiärer

Tidsperiod

Startar: 2016–
Slutar:

Projektledare

Adrian Zethraeus
Konstnärlig ledare: Anna Lidström

Läs mer

Om Re:textile